Glaoigh orainn

I gcás fabhtanna/éigeandála (seirbhís 24/7),glaoigh 1800 372 999, nó má tá tú taobh amuigh de Phoblacht na hÉireann, glaoigh 021 2386555

Labhair lenár bhFoireann

Saoráil Faisnéise

Phone +353 1 7026358 Mon-Fri 09:00 - 17:00

Cásanna Éigeandála agus Gearrthacha 24/7

Phone 1800 372 999 or +353 21 2382410

Fiosrúcháin Ghinearálta

Phone 1800 372 757 or + 353 21 2386555 (Mon-Fri 08:30-18:00 and Sat 08:30-13:30)

Méadar a Léamh

Phone 1800 337 777 or + 353 21 2386444 (24/7 service)

Aiseolas agus Gearáin

Phone 1800 372 757 or + 353 21 2386555 (Mon-Fri 08:30-18:00; Sat 08:30 – 13:30)

Tochailt go Sábháilte

Phone 1800 928 960 or +353 1 8582060 (Mon - Fri 09:00 - 17:00)
Tá muid anseo 24/7
ÉIGEANDÁLA
1800 372 999
FÓN
+353 21 2382410
Luan go hAoine | 09.00 - 17:00