Fadhbanna Voltais

Soláthraíonn ESB Networks leictreachas i raon voltais idir 207 Volta agus 253 Volta. Tá sé sin i gcomhréir le Caighdeán Eorpach EN50160.

Comharthaí go mb'fhéidir go bhfuil fadhb voltais agat

Uaireanta d'fhéadfadh fadhb tarlú a fhágann nach féidir leibhéal leanúnach voltais a choinneáil. Seo a leanas comharthaí coitianta gurb ann d'fhadhb voltais:

  • Íslíonn soilse nuair a úsáidtear trealamh eile.
  • Tógann sé tamall fada ar an gciteal uisce a fhiuchadh.
  • Teipeann ar mhótair leictreacha tosú an chéad uair.

Tabhair do d'aire: Tarlaíonn fadhbanna den sórt céanna má tá acmhainn do naisc leictreachais sáraithe agat.

Méadaigh do sholáthar

An chéad chéim eile

Má chreideann tú go bhfuil fadhb agat le do voltas, déan teagmháil linn.

Beimid i dteagmháil leat taobh istigh de choicís leis an bhfadhb a mheas. Má fhaighimid amach nach gcomhlíonann an voltas na Caighdeáin Eorpacha (EN50160), déanaimid na bearta cuí le teacht ar an réiteach is fearr ar an bhfadhb.
Déan teagmháil linn

Naisc Bhainteacha

Déan teagmháil linn