Sábháilteacht Tógála

Ag obair go slán sábháilte

“An bhfuil sibh cinnte go bhfuil sé sábháilte?”.

Agus oibreacha tógála ar siúl ag comhlacht tógála le déanaí, thochail siad amach ceann dár gcáblaí beo leictreachais ísealvoltais faoi thalamh agus rinne damáiste dó. Fuinneamh slán sábháilte agus ilfheidhmeach atá sa leictreachas, ach is féidir leis a bheith contúirteach mura n‑úsáidtear i gceart é. 

Tá Michael Murray, an Bainisteoir Sábháilteachta Poiblí le ESB Networks, ag iarraidh a mheabhrú do gach oibrí #tógála gur chóir dóibh fanacht sábháilte i gcónaí agus fanacht glan ar gach sreang agus cábla leictreachais. 

Má chomhlíontar Cód Cleachtais an Údaráis Sláinte agus Sábháilteachta maidir le Contúirt a Sheachaint ó Sheirbhísí faoi Thalamh, chomh maith leis na córais dhoiciméadaithe oibre sábháilte, coimeádfar thú féin agus do chomhoibrithe tógála slán sábháilte. Ná déan dearmad súil a chaitheamh suas agus súil a choinneáil amach i gcónaí le haghaidh sreanga leictreachais lastuas. Ná sáraigh an crios eisiaimh choíche.  Sula dtosaíonn tú ag tochailt, iarr léarscáil ónár seirbhís ‘Diailigh sula dTosaíonn tú ag Tochailt’ ar 1800 928 960 nó 01 8582060, nó tríd an ríomhphost ag dig@esb.ie

Cuimhnigh nach mór duit gach damáiste do cháblaí agus sreanga leictreachais lastuas nó faoi thalamh a thuairisciú do ESB Networks láithreach bonn i ngach cás. I gcásanna éigeandála a bhaineann leis an leictreachas, cuir fios orainn láithreach ar 1800 372 999.

Ag obair go slán sábháilte in aice le sreanga lasnairde

  • Tá sé contúirteach a bheith ag obair róchóngarach do shreanga leictreachais lasnairde.
  • Agus innealra ard á úsáid agat - fan achar sábháilte amach ó shreanga leictreachais.
  • I gcás éigeandála, cuir glao ar ESB Networks ar 1800 372 999

Leid Sábháilteachta:
Bí ag faire do shreanga leictreacha lastuas agus cáblaí leictreacha faoi thalamh.

 

Naisc Bhainteacha

Tá muid anseo 24/7
Cás Éigeandála / Gan Chumhacht
1800 372 999
or 353 21 2382410
Fiosruithe Ginearálta
1800 372 757
Luan-Aoine 08:30-18:00 | Satharn 08:30-13:30