Déan Íocaíocht ar Líne

Tabhair do d'aire:
Le Sonraisc ó ESB Networks a Íoc Amháin. Glactar le cártaí dochair nó creidmheasa Laser/Visa. Beidh ort:
d’uimhir chuntais agus uimhir d’iarratais ar íocaíocht a bheith réidh agat, rudaí
a gheobhaidh tú ag barr an tsonraisc. Seans go dtógfaidh sé suas le dhá lá oibre le d’íocaíocht a chur do shochar do chuntais.

 

primary-image
Make an Online Payment
Pay your Invoice / Payment Request by Laser/Visa Debit or Credit Cards
* Denotes mandatory fields
i
Uimhir 12 dhigit is ea é seo atá luaite ag barr do shonraisc ar chlé. Tosaíonn na chéad ceithre dhigit le 1110

i
Bíonn luaite ar do shonrasc Uimhir an Iarratais ar Íocaíocht nó Uimhir an tSonraisc. Bionn sí luaite sa chúinne ag an mbarr ar dheis, faoi bhun an MPRN. Uimhir 10 ndigit is ea í a thosaíonn le 14 nó 15.

i
Cuir isteach an t-ainm atá luaite ar an sonrasc

i
Cuir isteach seoladh

Cliceáil ANSEO le d'Éirchód a aimsiú. Mura bhfuil Éirchód agat, iarrtar ort 7 náid a chur isteach.
i
Tabhair dúinn uimhir fóin theagmhála ar fhaitíos go mbeidh orainn teagmháil a dhéanamh leat faoin íocaíocht seo.

i
Cuir isteach iomlán an tsonraisc nó an tsuim is mian leat a íoc. Tabhair do d’aire go gcuireann roinnt banc teorainn leis an tsuim is féidir a aistriú in aon idirbheart amháin. Más mó do shonrasc ná an tsuim sin, seans go mbeidh ort dhá idirbheart a dhéanamh.
Naisc Bhainteacha

Déan teagmháil linn