Úsáideoir Gnó

Do Sholáthar Gnó (MIC) a Mhéadú nó a Laghdú

Is éard a thugtar ar neart an naisc leictreachais atá ag do ghnó ná an Uasacmhainn Iompórtála (MIC).

Más rud é gur chuir tú isteach trealamh leictreachais le déanaí a bhfuil cumhacht bhreise ag teastáil uaidh, b’fhéidir nach leor an uasacmhainn iompórtála a thuilleadh le freastal ar do riachtanais, agus gur gá an uasacmhainn iompórtála a mhéadú. Ina theannta sin, má bhain tú roinnt trealaimh leictreachais de d’áitreabh tráchtála, caithfear athbhreithniú a dhéanamh ar leibhéal d’uasacmhainne iompórtála. Is féidir iarratas a dhéanamh ar uasacmhainn iompórtála nua ina leithéid de chásanna.

Tabhair faoi deara: I ngach cás, téigh i gcomhairle le do leictreoir/shainchomhairleoir maidir leis an MIC (uasacmhainn iompórtála) a bheadh oiriúnach do d’áitreabh tráchtála mar go mbraithfidh na costais ar an MIC a roghnófar.  Ní chuireann ESB Networks an tseirbhís seo ar fáil.

D’fhéadfadh sé go mbeadh athrú ar an ngrúpa DUoS ag teastáil leis an MIC a athrú. Féach thíos na Rialacha maidir le hIarratas a dhéanamh ar Ghrúpa Taraife DUoS.  Tá cur síos sa doiciméad sin ar na rialacha a bhaineann leis an taraif cheart DUoS a fheidhmiú le haghaidh áitreabh nó phointe nasctha an chustaiméara.

Féach na Rialacha i gcomhair Fheidhmiú an Ghrúpa Taraife DUoS (PDF | 269 KB) a bhaineann le d’uasacmhainn iompórtála (MIC).

Tabhair faoi deara: I ngach cás, téigh i gcomhairle le do leictreoir/shainchomhairleoir maidir leis an nGrúpa DUoS a bheadh oiriúnach do d’áitreabh tráchtála mar go mbraithfidh na costais ar mhéid do naisc. Is féidir teacht ar na costais DUoS i Ráiteas Táillí ESB Networks.

Féach Ráiteas Táillí ESB Networks https://www.esbnetworks.ie/docs/default-source/publications/esb-networks-dac-statement-of-charges.pdf lena fháil amach céard iad na táillí a bhaineann le do Ghrúpa DUoS. 

Cláraithe cheana féin?
Logáil isteach

Conas an Uasacmhainn Iompórtála a mhéadú

Bealaí le do MIC a laghdú

Déan teagmháil linn