Bí Sábháilte

Ár bPríomhthosaíocht

Is é ár bpríomhthosaíocht ná bonneagar slán sábháilte leictreachais a chur ar fáil. Cuid chomh mór sin dár saol laethúil é an leictreachas nach ndéanaimid iontas ar bith de in amanna. Fuinneamh cumhachtach ilfheidhmeach atá ann, ach is féidir leis a bheith contúirteach mura n-úsáidtear i gceart é. 

Má thagann tú ar shreanga leagtha nó má thugann tú aon rud neamhghnách faoi deara maidir le haon trealamh de chuid ESB Networks, cuir glao ar Uimhir Éigeandála 24 Uair an Chloig ESB Networks ar 1800 372 999.

Uimhir Éigeandála 1800 372 999

Breac síos na sonraí faoin tseirbhís éigeandála le go mbeidh tú faoi réir i gcónaí.

Tá muid anseo 24/7
Cás Éigeandála / Gan Chumhacht
1800 372 999
Fiosrúcháin Ghinearálta
1800 372 757
Luan-Aoine 08:30-18:00 | Satharn 08:30-13:30