Micrighineadóir a nascadh

Foinse fuinnimh leictrigh is ea micrighineadóir a fheidhmíonn i gcomhthreo le córas ísealvóltais (LV) ESB Networks chomh hard leis na rátaí seo a leanas (agus iad sin san áireamh):

Cineálacha Micrighineadóirí

Seo a leanas roinnt samplaí de chineálacha éagsúla micrighineadóirí:

  • Cumhacht ghaoithe (tuirbíní)
  • Grianchumhacht (grianphainéil)
  • Scéimeanna beaga hidrileictreachais
  • Comhghiniúint cumhachta agus teasa (CHP)
  • Comhchórais in-athnuaite micrighineadóra agus stórais
Tabhair do d'aire:

Ní féidir gineadóirí cúltaca a úsáid le leictreachas a dhíol leis an eangach leictreachais. Más mian leat gineadóir a nascadh a bhfuil aschur níos mó aige ná mar a bhíonn i gceist leis an micrighiniúint, téigh chuig Micrighiniúint Mini-Generation.

​Treoir Céim ar Chéim

Tuilleadh eolais

Déan teagmháil linn