Leictriú an Iompair

Cén chaoi a bhfuil Leictriú an Teasa á Chumasú ag ESB Networks?

Caithfidh ESB Networks an bealach a réiteach le go beidh ár gcustaiméirí in ann milliún feithicil leictreach ar a laghad a nascadh leis an gcóras dáileacháin faoi 2030. Tá an-acmhainneacht ag an líonra dáileacháin chun freastal ar riachtanais an iompair leictrithe. Mar sin féin, beidh codanna den líonra a bheidh luchtaithe go mór agus ina dtiocfaidh cnuasaigh d’fheithiclí leictreacha chun tosaigh óna dteastóidh réitigh chliste nó treisiú.

Agus muid ag déanamh beart de réir briathair ó thaobh ár ngealltanais de, seo atá á dhéanamh againn:

  • táimid ag tacú go gníomhach chun caighdeáin, beartais agus cóid chleachtais a fhorbairt ar leibhéal an rialtais, na bhforas náisiúnta agus na n-údarás áitiúil de réir mar a bheidh gá lena leithéid sa réimse seo
  • táimid ag obair chun caighdeáin agus dearthaí a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm le haghaidh luchtú feithiclí leictreacha
  • táimid ag obair ar uirlisí réamhaisnéise a fhorbairt a bheidh mar thacaíocht dár bpróiseas cinnteoireachta chun an córas a dhaingniú chun níos mó pointí luchtaithe a chur ar fáil le haghaidh feithiclí leictreacha

Iompar Leictreach

Tá ról lárnach ag ESB Networks maidir le leictriú an iompair a chumasú. Sa Phlean Gníomhaithe ar son na hAeráide, leagann an Rialtas síos sprioc go mbeadh beagnach milliún Feithicil Leictreach ar bhóithre na hÉireann faoi 2030.

Chun leictriú an iompair a éascú anseo in Éirinn agus a chinntiú ag an am céanna gur féidir le custaiméirí brath ar an soláthar, beidh orainn athrú a dhéanamh ar an gcaoi a rialaímid, a n-oibrímid agus a ndearaimid an líonra ísealvoltais.

Feithiclí Leictreacha - Fíricí agus Ceisteanna Coitianta

Déan teagmháil linn