Leictriú an Iompair

Cén chaoi a bhfuil Leictriú an Teasa á Chumasú ag ESB Networks?

ESB Networks is enabling the electrification of transport by connecting at least one million EV's to the distribution system by 2030.   The distribution network has considerable capacity to accommodate electrified transport.  Mar sin féin, beidh codanna den líonra a bheidh luchtaithe go mór agus ina dtiocfaidh cnuasaigh d’fheithiclí leictreacha chun tosaigh óna dteastóidh réitigh chliste nó treisiú.

Agus muid ag déanamh beart de réir briathair ó thaobh ár ngealltanais de, seo atá á dhéanamh againn:

  • táimid ag tacú go gníomhach chun caighdeáin, beartais agus cóid chleachtais a fhorbairt ar leibhéal an rialtais, na bhforas náisiúnta agus na n-údarás áitiúil de réir mar a bheidh gá lena leithéid sa réimse seo
  • táimid ag obair chun caighdeáin agus dearthaí a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm le haghaidh luchtú feithiclí leictreacha
  • táimid ag obair ar uirlisí réamhaisnéise a fhorbairt a bheidh mar thacaíocht dár bpróiseas cinnteoireachta chun an córas a dhaingniú chun níos mó pointí luchtaithe a chur ar fáil le haghaidh feithiclí leictreacha

Iompar Leictreach

Tá ról lárnach ag ESB Networks maidir le leictriú an iompair a chumasú. Sa Phlean Gníomhaithe ar son na hAeráide, leagann an Rialtas síos sprioc go mbeadh beagnach milliún Feithicil Leictreach ar bhóithre na hÉireann faoi 2030.

Chun leictriú an iompair a éascú anseo in Éirinn agus a chinntiú ag an am céanna gur féidir le custaiméirí brath ar an soláthar, beidh orainn athrú a dhéanamh ar an gcaoi a rialaímid, a n-oibrímid agus a ndearaimid an líonra ísealvoltais.

Feithiclí Leictreacha - Fíricí agus Ceisteanna Coitianta

Déan teagmháil linn
Cás Éigeandála / Gan Chumhacht
1800 372 757
+353 21 2382410
R-phost
Glaoigh orainn