Exception occured while executing the controller. Check error logs for details.

Is bealach Clár Printíseachta Leictreach ESB Networks chun gairm thairbheach a bhaint amach san earnáil fuinnimh, bealach chun fuinneamh a chur i do thodhchaí agus tionchar dearfach a bheith agat ar an tsochaí. Trí chumasc d’oiliúint phraiticiúil agus de theagasc sa seomra ranga, tuilleann printísigh tuarastal fad agus a mbíonn siad ag obair, agus gnóthaíonn siad taithí luachmhar i dtionscal atá bríomhar agus nuálach.

Mar chuid de ESB Networks, tá ról ríthábhachtach ag printísigh maidir le todhchaí leictreach ghlan a chur chun cinn in Éirinn

Cuirimid clár íoctha 4 bliana ar fáil i dtreo teastas ceirde Leictreach cháilíocht QQI Ardleibhéal 6 a bhaint amach (aois íosta 16 bliana).

Na Buntáistí:

  • Bheith ag obair i dtimpeallacht foirne
  • Foghlaim sa seomra ranga agus taithí phraiticiúil a fháil
  • Oiliúint sa choláiste agus ar an láthair oibre le chéile
  • Deis a bheith ag obair faoi dhíon agus amuigh faoin spéir
  • Teastas ceirde Leictreach cháilíocht QQI ardleibhéal 6 a aithnítear go hidirnáisiúnta

Comórtas ‘Printíseach Teicneora Gréasáin na Bliana’ ESB Networks 

Gach bliain, téann ceathrar Printíseach Leictreach de chuid ESB Networks atá ina mbliain dheiridh san iomaíocht sa chomórtas ‘Printíseach Teicneora Gréasáin na Bliana’. Tugann ár bprintísigh faoi chuid de na dúshláin a bhíonn le sárú ag Teicneoirí Gréasáin ar bhonn laethúil, rud a léiríonn an ról atá le himirt againn chun todhchaí leictreach ghlan a chur ar fáil do mhuintir na hÉireann.

 

Printíseachtaí

Canna maidir le Printíseachtaí

Na Buntáistí

Déan teagmháil linn