Leictriú an Teasa

Teas Leictreach

Is príomhsprioc é Leictriú an Teasa sa Phlean Gníomhaithe ar son na hAeráide, ina leagtar síos sprioc go mbeadh 600,000 teaschaidéal suiteáilte in Éirinn faoi 2030.  Tá ról lárnach ag ESB Networks maidir le leictriú an teasa a chumasú. Chun freastal ar an éileamh méadaithe seo agus a chinntiú ag an am céanna gur féidir le custaiméirí brath ar an soláthar, beidh orainn athrú a dhéanamh ar an gcaoi a rialaímid, a n-oibrímid agus a ndearaimid an líonra ísealvoltais.  

Leictriú an Teasa

Leictriú an Teasa agus an Iompair - Teaschaidéil - Fíricí agus Ceisteanna Coitianta

Déan teagmháil linn
Cás Éigeandála / Gan Chumhacht
1800 372 757
+353 21 2382410