Comhairliúcháin Phoiblí

Tuigimidne in ESB Networks cé chomh tábhachtach is atá sé cluas a thabhairt do thuairimí custaiméirí agus páirtithe leasmhara, do na nithe atá ag cur imní orthu agus dá bhfuil siad ag súil leis le bonn níos fearr eolais a chur faoi na cinntí a dhéanaimid agus faoin gcaoi a ndéanaimid an líonra leictreachais a bhainistiú.

Déanaimid iarracht, trínár gcomhairliúcháin phoiblí, ár gcuid custaiméirí agus páirtithe leasmhara a chur ar an eolas, teagmháil a dhéanamh leo agus éisteacht leo go gníomhach maidir le réimsí agus gníomhaíochtaí ar fud ár ngnó.

Comhairliúcháin phoiblí atá beartaithe, 2023:

Breathnaigh ar an PDF

(PDF | 123.46 KB)

Déan teagmháil linn