Foilseacháin maidir le Rannpháirtíocht le Páirtithe Leasmhara

Is eol dúinn go bhfuil gá le hidirphlé oscailte, leanúnach

Tuigimid freisin nach n-éireoidh linn riachtanais agus roghanna ár gcuid custaiméirí agus páirtithe leasmhara a léiriú sa chaoi a ndéanaimid an líonra agus ár gcuid seirbhísí a fhorbairt ach amháin má thugaimid cluas dóibh agus má chothaímid caidreamh leo.

Tá súil againn go gcuirfidh an rannpháirtíocht leanúnach seo ar ár gcumas ár gcaidreamh lenár gcuid custaiméirí agus páirtithe leasmhara ar fad a fhorbairt agus a fheabhsú tuilleadh.

Past Stakeholder Engagement Publications

Déan teagmháil linn