Íocaíochtaí as Cur Isteach de dheasca Crainn Leictreachais

Íocaíochtaí cúitimh as trasnaíocht chrainn ar thalamh feirmeoireachta

Sometimes the bases of steel electricity masts or wooden  poles may interfere with your everyday farming practices. If this happens, you are entitled to an annual compensation payment from ESB Networks. Payments are issued in the first quarter of each year for high voltage structures on electricity lines of 38kV and above.  Is trí ríomhaistriú airgid a dhéantar íocaíochtaí go díreach chuig do chuntas bainc.

Íocaíochtaí as Cur Isteach de dheasca Crainn Leictreachais

Breathnaigh ar gach rud

An Cód Cleachtais

Eascraíonn an chuid is mó de na híocaíochtaí cúitimh a dhéanann ESB Networks le húinéirí talún as doiciméad dar teideal an Cód Cleachtais do Shuirbhéireacht, Tógáil agus Cothabháil Línte Lastuas i dtaobh na gCeart atá ag Úinéirí Talún.

Sonraí Teagmhála

Ba chóir ceisteanna a bhaineann le Cúiteamh Crann Leictreachais a chur ar aghaidh chuig mastadministration@esb.ie nó is féidir glao a chur ar 1800 372 757 nó +353 21 2386555.

Naisc Bhainteacha

Déan teagmháil linn