Seirbhísí Éigeandála agus Fóntais

Seirbhísí Éigeandála agus Fóntais eile

Tá faisnéis thábhachtach sábháilteachta leictreachais ar an leathanach seo le haghaidh na seirbhísí éigeandála:

  • An Garda Síochána
  • An tSeirbhís Dóiteáin
  • An tSeirbhís Otharcharr

Agus faisnéis thábhachtach sábháilteachta maidir le leictreachas do sholáthraithe náisiúnta fóntas:

  • Líonraí Gáis Éireann
  • Uisce Éireann
  • Eir

Tá sé thar a bheith baolach teagmháil le fearas leictreach beo agus d’fhéadfadh sé a bheith marfach. Is féidir leictreamharú tarlú de bharr teagmháil dhíreach nó mar gheall ar voltas céimnithe.

Glac leis i gcónaí go bhfuil gach sreang lastuas, stáisiúin agus trealamh leictreach beo go dtí go ndearbhaíonn ESB Networks go bhfuil siad lasctha as agus go bhfuil siad sábháilte.

Uimhreacha Teagmhála Éigeandála 24 Uair an Chloig ESB

Uimhir Éigeandála ESB Networks – Ar Oscailt 24 Uair an Chloig: 1800 372 999+353 21 2382410

Físeán faoi na Seirbhísí Éigeandála

 

Comhartha Contúirte ESB Networks

Comhartha contúirte ar dhath dubh agus buí, uimhreacha teileafóin éigeandála luaite air.

Naisc Bhainteacha

Tá muid anseo 24/7
ÉIGEANDÁLA
1800 372 999
Fiosrúcháin Ghinearálta
1800 372 757
Luan-Aoine 08:30-18:00 | Satharn 08:30-13:30