Oideachas Sábháilteachta

Oideachas Sábháilteachta

Tá ESB Networks tiomanta don oideachas agus d’fheasacht a ardú i measc an phobail faoina dhainséaraí atá sé teacht i ndlúth-theagmháil le líonraí leictreachais agus le trealamh leictreach. Trí na cláir oideachasúla atá againn, atá dírithe ar dhaltaí Bunscoile agus ar scoláirí Meánscoile, tá sé mar aidhm againn leanaí agus déagóirí a chur ar an eolas maidir le sábháilteacht leictreachais.

Gheobhaidh tú anseo roinnt acmhainní, pleananna ceachta agus gníomhaíochtaí anseo i dtaca lenár gcláir Fan Slán,Fan Amach agus Dúshlán Náisiúnta Sábháilteachta ESB Networks.

Naisc Bhainteacha

Déan teagmháil linn