Iar-Bhunscoil

Dúshlán Náisiúnta Sábháilteachta ESB Networks

Tá sé mar aidhm ag Dúshlán Náisiúnta Sábháilteachta ESB Networks feasacht a ardú ar a thábhachtaí atá sé obair go sábháilte freagrach in earnálacha na talmhaíochta agus na foirgníochta.

Tá ESB Networks ag tabhairt dúshlán daltaí meánscoile smaointe agus tionscnaimh a fhorbairt a réiteoidh an bealach do thimpeallacht oibre níos sábháilte in earnálacha na talmhaíochta agus na foirgníochta.

Naisc Bhainteacha

Déan teagmháil linn