Iarratais ar Fhaisnéis Chomhshaoil

Iarratais ar Fhaisnéis Chomhshaoil

Is údarás poiblí é ESB Networks CGA chun críocha Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol), 2007-2018. Faoi na Rialacháin sin, tá sé de cheart agat rochtain a iarraidh ar fhaisnéis faoin gcomhshaol atá á coinneáil ag ESB Networks CGA nó atá á coinneáil thar a cheann.

ESB Networks CGA

Is údarás poiblí é ESB Networks CGA chun críocha na Rialachán um Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol.  Tá faisnéis faoi na gníomhaíochtaí a dhéanann ESB Networks CGA le fáil anseo.

 

Iarratais ar Fhaisnéis Chomhshaoil

Déan teagmháil linn