An Beartas maidir le Custaiméirí Leochaileacha

Príomhthosaíocht do ESB Networks é tacú le custaiméirí leochaileacha a bheadh i mbaol dá dteipfeadh ar a soláthar leictreachais. I measc na gcustaiméirí leochaileacha siúd tá daoine a dteastaíonn trealamh leictrileighis ríthábhachtach uathu gach lá.

Clár na gCustaiméirí Leochaileacha

Tá Clár Custaiméirí Leochaileacha againn atá bunaithe ar an bhfaisnéis a fhaighimid ó gach soláthraí leictreachais lena chinntiú gur féidir linn aire a thabhairt do na custaiméirí sin má tharlaíonn gearradh cumhachta ina gceantar.

Déan teagmháil le do sholáthraí leictreachais más mian leat go gcuirfí d’ainm leis an gclár seo. Tabharfaidh siadsan fógra dúinn agus cuirfimid do chuid sonraí ar Chlár na gCustaiméirí Leochaileacha.


An Beartas maidir le Custaiméirí Leochaileacha

PDF | 1 MB

Controlled Demand Reduction - Vulnerable Customers 

What is Controlled Demand Reduction?

When there is a generation shortfall on the electricity system, ESB Networks, as directed by EirGrid will have to reduce electricity demand and this will result in temporary outages for some customers. This will be an emergency action required at short notice when there is insufficient generation available to meet demand. This response is in line with international best practice and the action is taken to avert a more serious, prolonged and uncontrolled nationwide outage. If impacted by this event, real-time updates and areas impacted will be available on PowerCheck.ie

Ceisteanna Coitianta – Laghdú Éilimh Rialaithe – Custaiméirí Leochaileacha

Naisc Bhainteacha

Déan teagmháil linn
Cás Éigeandála / Gan Chumhacht
1800 372 757