Forbairt Ilaonad Tithíochta nó Tráchtála Nua a Nascadh

Le d'fhorbairt a nascadh, lean na céimeanna ar an leathanach seo.

Sa treoir céim ar chéim thíos gheobhaidh tú an t-eolas ar fad a bheidh ag teastáil uait le hiarratas a dhéanamh maidir le láithreán ilaonad tithíochta, tráchtála nó tionsclaíochta.

Ilaonad nua - treoir céim ar chéim

Foirmeacha iarratais, íoslódálacha agus naisc úsáideacha eile

Coinníollacha um Nascadh leis an gCóras Dáileacháin (PDF | 67 KB)

Leagtar amach sa doiciméad seo na coinníollacha maidir le nascadh leis an gcóras dáileacháin leictreachais. Baineann na coinníollacha seo le gach custaiméir, beag beann ar an soláthraí leictreachais atá acu.

Tá doiciméid úsáideacha eile le fáil ar an leathanach ‘Foilseacháin dár gCuid’ freisin.

Ár bhFoilseacháin
Déan teagmháil linn