Soláthar a Athnascadh

Má tá tú ag bogadh isteach chuig teach nó áitreabh gnó atá ann cheana féin agus más rud é go bhfuil an leictreachas dínasctha, ní mór duit fáil amach cé chomh fada atá sé dínasctha.

Leis an eolas seo a fháil, cuir glao ar 1800 372 757+353 21 2386555 nó seol ríomhphost chuigesbnetworks@esb.ie agus bíodh an MPRN nó uimhir an mhéadair réidh agat.

Ag brath ar an bhfad ama atá an t-áitreabh dínasctha, roghnaigh an rannán ábhartha thíos chun tuilleadh faisnéise a fháil ar nascadh.

Nasc a chur ar ais

Déan teagmháil linn