Ár nDaoine – Forléargas

Ár nDaoine

Braithimid ar chumas agus tiomantas ár 3,347 fostaí le soláthar leictreachais atá slán sábháilte agus ar féidir brath air a chur ar fáil do 2.3 milliún teach, feirm agus gnólacht ar fud na hÉireann.

Táimid bródúil as timpeallacht oibre éagsúil agus uilechuimsitheach a bheith againn, ina n-éiríonn lenár ndaoine teacht faoi bhláth i róil éagsúla i réimsí amhail innealtóireacht, nuálaíocht, seirbhís do chustaiméirí, margaíocht, dlí, acmhainní daonna, teicneolaíocht faisnéise, sábháilteacht agus airgeadas.

 

Déan teagmháil linn
R-phost
Teagmháil