An bhfuil do leictreachas imithe?

Féach na bristí cumhachta go léir atá ar eolas ag Foireann Líonraí ESB agus a bhfuil siad ag obair orthu.

Níl do bhriste cumhachta ar an léarscáil? Tuairiscigh an briseadh cumhachta le do thoil.

Má fheiceann tú cuallaí nó sreanga a ndearnadh damáiste dóibh:

NA BAIN DÍOBH, NÁ TÉIGH GAR DÓIBH. Glaoigh  1800 372 999 láithreach.

Fáilte go PowerCheck

Is trí PowerCheck a chuirtear faisnéis fíor-ama ar fáil do chustaiméirí faoi mhórfhabhtanna.

  • Cé na háiteanna atá buailte? Breathnaigh ar an léarscáil le haghaidh na ngearrthacha cumhachta reatha. During large scale outages it will be easier to find your location by entering your eircode in the search field at the top of the page.  Alternatively, you can zoom in on the map with the + and - buttons on the bottom right corner.
  • An bhfuil ESB Networks ar an eolas faoi? Breathnaigh ar PowerCheck lena fháil amach an bhfuil do ghearradh cumhachta ar eolas againn cheana
  • Cathain a chuirfear ina cheart é? Cén t-am a mheastar a dtiocfaidh an chumhacht ar ais
  • Cén chaoi ar féidir an dul chun cinn a rianú? Téigh chuig PowerCheck chun tuairiscí uathoibríocha chun dáta a fháil mar théacsteachtaireacht nó ríomhphost go dtí go mbeidh an chumhacht curtha ar ais

Téigh go PowerCheck

Tá mo leictreachas gearrtha agus caithfidh mé é a thuairisciú

Má tá an chuma ar an scéal nach bhfuil ár bhfoireann innealtóirí ar an eolas faoi ghearradh cumhachta, cuir in iúl dúinn go díreach é.

Tuairiscigh Fabht

Tuilleadh Eolais

Smaoineamh chun Cinn

Téigh go dtí Ionad Cabhrach
Tá muid anseo 24/7
CÁS ÉIGEANDÁLA/GAN CHUMHACHT
1800 372 999
+353 21 2382410
Fiosrúcháin Ghinearálta
1800 372 757
Luan - Aoine | 08:30 to 18:00 | Satharn | 08:30 to 13:30