Le feiceáil anois: Naisc nua Féach gach Rud

Is gá. Tá ESB Networks freagrach as soláthar leictreachais a thabhairt chuig gach custaiméir leictreachais i bPoblacht na hÉireann. Déanaimid gach nasc nua leictreachais a shuiteáil. Beidh ort clárú le Soláthraí Leictreachais chun leictreachas a cheannach.
Téigh chuig Conas Sonrasc ESB Networks a Íoc le haghaidh na roghanna a fheiceáil atá ar fáil. Ní mór íocaíocht a dhéanamh sula dtosófar an obair.
Gearraimid táille nasctha fhoriomlán ar an tógálaí de ghnáth i leith na dteaghaisí go léir i bhforbairt agus cuireann seisean an táille sin leis an bpraghas díola. I gcásanna áirithe, áfach, d'fhéadfadh, muirear nasctha a bheith iníoctha.
Cuirtear an chuid is mó de na naisc i gcrích laistigh de 10 lá oibre ar choinníoll go bhfuil an bonneagar leictreachais suiteáilte agus go bhfuil an deimhniú sreangaithe faighte.
Nuair a bheidh an pointe nasctha déanta beo againn, cuirfidh do chonraitheoir leictreachais féin nó leictreoir an tógálaí an leictreachas ar siúl i do theach nua agus inseoidh duit nuair a bheidh sé sin déanta.   
Mar mhalairt ar sin féadfaidh tú an scéal a sheiceáil trí ghlaoch orainn ag 1850 372 757 nó ag +353 21 2386555. Bíodh d' Uimhir Thagartha Mhéadarphointe (MPRN) faoi láimh agat. (Ba cheart go mbeadh an tógálaí nó an t-ailtire in ann é sin a chur ar fáil duit). Uimhir thagartha ar leith is ea an MPRN lena n-aithnítear do phointe nasctha leis an líonra leictreachais.
Cuir glao orainn ag 1850 372 757 nó ag +353 21 2386555, nó seol ríomhphost chuig esbnetworks@esb.ie, agus inseoimid duit faoi stádas d’iarratais agus an bhfuil aon rud ag cur moille air.