Le feiceáil anois: Gearradh Crann Féach gach Rud

Cuir glao orainn ar 1850 372 757 nó ar +353 21 2386555. Déanfaimid socrú ansin go rachaidh criú gearrtha crann chun an scéal a iniúchadh. Más gá crann nó crainn a ghearradh beidh sé d’aidhm againn an obair a dhéanamh laistigh de 4 seachtaine.
Ní bheidh. Ní ghearrfar aon táille ort as gearradh riachtanach crann.
De ghnáth bearraimid na craobhacha siar go mbíonn siad sábháilte. Má bhíonn na crainn éagobhsaí, áfach, agus an baol ann go bhféadfadh siad titim ar an líne leictreachais déanfaimid iad a ghearradh síos go hiomlán.
Ná déan iarracht i gcás ar bith iad a bhearradh siar tú féin. Dá ndéanfá teagmháil leis na sreanga beo d’fhéadfaí thú a mharú ar an toirt. Is speisialtóirí iad na conraitheoirí a ghearrann crainn agus tá taithí acu ar déileáil le sreanga beo nuair bhíonn crainn á ngearradh acu.
Más mian leat an t-adhmad a choinneáil déanfaidh ár gconraitheoirí na craobhacha a ghearradh agus iad a chur in áit oiriúnach stórála duit. Murar mian leat é sin déanfaidh siad an t-adhmad a dhiúscairt iad féin.
Is féidir, ach déanfaidh tú é ar do chostas féin. Ní mór duit leas a bhaint as an nasc Déan Teagmháil Linn roimh ré toisc go mb’fhéidir go mbeadh sé riachtanach dúinn na línte a dhícheangal go sealadach chun an obair a éascú.
Níor cheart duit iarracht a dhéanamh i gcás ar bith iad a ghearradh siar tú féin.  Dá ndéanfá teagmháil leis na sreanga beo d’fhéadfaí thú a mharú ar an toirt. Is speisialtóirí iad na conraitheoirí a ghearrann crainn agus tá taithí acu ar déileáil le sreanga beo nuair bhíonn crainn á ngearradh acu.