Le feiceáil anois: Léamh méadair Féach gach Rud

Is éard is Uimhir Thagartha Mhéadarphointe (MPRN) ann ná uimhir 11 dhigit faoi leith a úsáidtear chun do sheoladh a aithint. Úsáideann na soláthraithe go léir í chun na sonraí soláthair isteach a seiceáil i gcás aon áitreabh faoi leith. Gheobhaidh tú d’Uimhir MPRN ar bharr an bhille leictreachais a fuair tú ó do sholáthraí. Uimhir uathúil d’aitreabh faoi leith is ea an MPRN agus ní athrófar é choíche.
Tá timthriall dhá mhí ann maidir le léamh méadair .i. léifear é 6 uaire in aghaidh na bliana. Déanaimid ár ndícheall a chinntiú go nglacfaidh ionadaí ESB Networks ceithre léamh iarbhír in aghaidh na bliana nuair a théann sé nó sí chuig do theach. Meastacháin iad an dá léamh eile bunaithe ar do phatrúin úsáide roimhe sin.
Mura mbíonn tú sa bhaile nuair a thagann an léitheoir méadair, fágfaidh sé nó sí cárta duit i do bhosca litreach ag iarraidh ort an léamh méadair a sheoladh isteach tú féin. Má sheolann tú léamh isteach laistigh de 24 huaire i ndiaidh an cárta a fháil, féadfaidh do Sholáthraí Leictreachais é a úsáid chun do chéad bhille eile a ríomh. Mura ndéanfaidh tú é sin úsáidfear léamh measta lena ríomh. Le fáil amach níos mó téigh chuig Seol isteach léamh méadair.
Tá léamh méadair cosúil le léamh an táscaire míleáiste ar charr. Chun tuilleadh eolais a fháil téigh go dtí Conas Do Mhéadar a Léamh.