Cuir tuilleadh eolais ar Thionscadal Dhaingean Uí Chúis

Tionscadal Dhaingean Uí Chúis

In 2018, cuireadh tús le tionscadal 3 bliana thar a bheith nuálach a bhí dírithe ar réimse teicneolaíochtaí nua a úsáid agus a mheas d’fhonn tacú le forbairt líonra leictreachais ísealcharbóin a bheadh idir chliste agus iontaofa.  I measc na dteicneolaíochtaí cumasúcháin fuinnimh in-athnuaite agus ghlain a suiteáladh ag tithe na rannpháirtithe bhí;

  • Córais Fhótavoltacha Ghréine
  • Cadhnaraí ar scála cónaithe
  • Teaschaidéil Aerfhoinse
  • Feithiclí Leictreacha agus Luchtairí Cliste agus Luchtairí Déthreocha (V2G)
  • Córais Monatóireachta Fuinnimh Tí

Tosófar ag úsáid Gléasanna Cliste ar an líonra leictreach freisin, a mbeidh iontaofacht mhéadaithe sa líonra mar thoradh orthu.

Tabharfaidh an tionscadal seo deis do ESB Networks obair i gcomhar le pobail áitiúla agus iniúchadh a dhéanamh ar thionchar teicneolaíochtaí nua ísealcharbóin ar an gcóras dáileacháin.

Cuir tuilleadh eolais ar an tionscadal ach breathnú ar na seimineáir ghréasáin a bhí ar siúl le déanaí, atá ar fáil anois.

Breathnaigh ar Shraith Seimineár Gréasáin Thionscadal Dhaingean Uí Chúis

 


Tuilleadh Nuálaíochta

Déan teagmháil linn
Cás Éigeandála / Gan Chumhacht
1800 372 999