Gealltanais don Earnáil Seirbhísí Bia

Breathnaigh ar roinnt de na gealltanais atá molta le tacú le ‘Beir Bua ar an mBuaic. Ar earnáil na seirbhísí bia atá na cinn seo dírithe: 

An Gealltanas Uileghabhálach

Tionscnamh Samplach

kWh a d’fhéadfaí a shábháil 

Múch é

  • Cinntigh go múchtar gach trealamh leictreach/TF gan ghá ag deireadh an lae 
  • Déan iarracht gach ligean d’innealra trom a bheith ag réchasadh agus táirgeadh nó glanadh ar bun
  • Spreag an fhoireann agus custaiméirí chun an staighre a úsáid ag na buaic‑amanna d’fhonn líon na dturas san ardaitheoir a laghdú

60 féinchuntar amach, 5 ardaitheoir, 10 gcuisneoir = 1380 kWh

Bí Cliste le Spás agus Soilsiú

  • Cuir barr feabhais ar an spás oibre san oifig. Ná húsáid ach rogha seomraí cruinnithe agus fearais. 

5 aonad aerchóirithe, 100 LED, 20 printéir (ar fuireachas), 20 scáileán mór (ar fuireachas), 100 monatóir (ar fuireachas) = ~600 kWh

Glantachán

  • Bog seirbhísí glantacháin (tionsclaíoch agus oifigbhunaithe) amach as na buaic‑amanna agus, nuair is féidir, bain úsáid as modhanna glantacháin nach bhfuil chomh dian sin ar fhuinneamh

5 fholúsghlantóir agus 2 mhiasniteoir a bhogadh = ~200 kWh

Dea‑Chothabháil

  • Cinntigh nach mbíonn cuisneoirí róstocáilte ná fágtha ar oscailt, agus go mbíonn siad socraithe chuig an teocht cheart
  • Beidh cothabháil éifeachtach sócmhainní leictreacha ina cuidiú lena chinntiú nach dteastóidh níos mó cumhachta uathu le haghaidh an toraidh chéanna
  • Cuir prótacal tuairiscithe fabhtanna ar bun le haghaidh fearais agus sócmhainní


Braitheann ar an tsócmhainn atá i gceist

*Idir 5‑7 i.n. (an buaic‑am, 2 uair an chloig) níos mó ná 12 chás (iomlán: 24 uair an chloig)

 

Nó, más mian leat do ghealltanais féin a dhéanamh, déan teagmháil linn. Is fearr an cur amach atá agat ar d’eagraíocht féin ná aon duine eile.  

Chun gealltanas a dhéanamh nó chun tuilleadh eolais a fháil, cuir ríomhphost chugainn ag btp@esb.ie

Get in Touch
Phone
1800 372 757