icon for domestic new connection

Tréimhse an Tionscadail agus Praghsáil Thipiciúil

Is é is aidhm dúinn meastachán a thabhairt laistigh de 15 lá gnó.

D'fhéadfadh sé go mbeadh orainn cuairt a thabhairt ar an láithreán leis an gcás a mheas. Mura mbeidh aon obair bhreise de dhíth leis an bpointe nasctha a thabhairt chun na gcaighdeán reatha, féadfar an teach a athnascadh a luaithe a bheidh an táille athfhuinnmhithe íoctha. Mar sin féin, mura mbeidh an pointe nasctha ag teacht leis na caighdeáin reatha, caithfear leis amhail is dá mba nasc nua é agus gearrfar an táille iomlán as nasc nua. Is gnách go ngearrtar €3,235 as gnáthnasc aonair (12 kVA) agus €4,381 as nasc feabhsaithe aonair (16kVA).

Agus tú tar éis glacadh leis an meastachán agus íocaíocht a dhéanamh, tá sé mar aidhm againn an nasc a chur i gcrích laistigh de 60 lá gnó.

Ar aghaidh

Déan teagmháil linn