icon for domestic new connection

Roimh duit leanúint ar aghaidh

 

Athnascadh Tí

Tá tú tar éis a roghnú gur mian leat iarratas a dhéanamh ar athnascadh tí. Tógfaidh sé 10-15 nóiméad ort an próiseas iarratais seo a chur i gcrích.

 

Tréimhse an Tionscadail agus Praghsáil Thipiciúil

 

Is é is aidhm dúinn meastachán a thabhairt laistigh de 15 lá gnó.

D'fhéadfadh sé go mbeadh orainn cuairt a thabhairt ar an láithreán leis an gcás a mheas. Mura mbeidh aon obair bhreise de dhíth leis an bpointe nasctha a thabhairt chun na gcaighdeán reatha, féadfar an teach a athnascadh a luaithe a bheidh an táille athfhuinnmhithe íoctha. Mar sin féin, mura mbeidh an pointe nasctha ag teacht leis na caighdeáin reatha, caithfear leis amhail is dá mba nasc nua é agus gearrfar an táille iomlán as nasc nua. Is gnách go ngearrtar €3,478 as gnáthnasc aonair (12 kVA) agus €4,710 as nasc feabhsaithe aonair (16kVA).

Agus tú tar éis glacadh leis an meastachán agus íocaíocht a dhéanamh, tá sé mar aidhm againn an nasc a chur i gcrích laistigh de 60 lá gnó.

 While we will make every effort to meet these target timeframes,  you may experience delays due to current high demand.  We apologise for any inconvenience this may cause you.

 

 

 


 

 

Eolas agus Doiciméid Éigeantacha

Le meastachán bailí a thabhairt duit, ní mór duit faisnéis chruinn a thabhairt i d'iarratas. Éilítear ar na nithe seo a leanas leis an iarratas a chur i gcrích:

 

Athnascadh – Seicliosta

Déan teagmháil linn