Bealaí chun íocaíocht a dhéanamh le ESB Networks

Sonrasc ó ESB Networks a íoc

Déan íocaíocht ar do rogha bealach. Roghnaigh Ríomhaistriú Airgid, nó Cárta Dochair Laser/Visa  Íocaíocht ar líne nó seol seic, Dréacht Bainc nó Ordú Poist chugainn. Tá na roghanna íocaíochta go léir leagtha amach thíos.

Déan Íocaíocht ar Líne

Modh ÍocaíochtaFaisnéis
  

Cárta léasair, Visa Debit nó cártaí creidmheasa

Íoc ar líne nó


1800 372 757

 

+353 21 2386555
Ríomhaistriú airgid (EFT)

Beidh na sonraí seo a leanas ag teastáil uait le do chuntas bainc a úsáid chun ríomhaistriú airgid a dhéanamh:

Uimhir do chuntais (sa chúinne ag barr ar chlé de do shonrasc nó d'iarratas íocaíochta)

Chomh maith leis sin, luaigh na hocht ndigit dheireanacha d'uimhir an tsonraisc nó d'uimhir an iarratais íocaíochta, atá sa chúinne ar dheis ag barr an tsonraisc.

IBAN:  IE43 DABA 9518 2320 0064 08

BIC: DABAIE2D

Cuir an duillín íocaíochta tríd an r-phost chuig:fin.ops.otc1@esb.ie

Seic, Dréacht Bainc, Ordú Poist

Bíodh do sheic, do dhréacht bainc nó d'ordú poist iníoctha le ESB Networks. Ansin cuir sa phost é chuig:

ESB Networks CGA

Rannóg na gCuntas Infhála

Bóthar an tSáirséalaigh

Wilton

Corcaigh

T12E367

Éire

Ná cuir airgead tirim sa phost. Ná déan dearmad do chomhdhuille íocaíochta a cheangal.

Tábla 1 - Eolas faoi mhodhanna íocaíochta

Naisc Bhainteacha

Déan teagmháil linn