Áireamhán Íoschostais Giniúna 

Caitheann ESB Networks dúthracht leis an tseirbhís a chuirimid ar fáil dár gcuid custaiméirí a fheabhsú i gcónaí.  Mar chuid den tiomantas seo tá Áireamhán Íoschostais Giniúna forbartha againn atá ina uirlis nua ar líne atá dírithe ar iarratasóirí giniúna ar mhaith leo iarratas a dhéanamh ar nasc leis an Líonra Dáileacháin. 

 

Tugann an t-áireamhán meastachán ar na híoschostais a bheadh i gceist le naisc ghineadóra le líonra oibreoir an chórais dáileacháin (DSO) >200kW. Ní thabharfaidh sé an méid airgid deiridh a thairgfear do chustaiméir, mar beidh gá i gcónaí le mionstaidéar chun aon chostais fhéideartha eile a aithint.

 

B’fhéidir gur mhaith leat ár Léarscáil Acmhainne Infhaighteachta ar líne a úsáid, a thugann léiriú ar an gcumas claochladáin atá ar fáil ag fostáisiúin. Le haghaidh Uirlisí Faisnéise Iarratais, cliceáil anseo.  Please see Application Information and Tools here

 

Generation Minimum Cost Calculator
Minimum Cost (excl. VAT)

Minimum Cost Breakdown (excl. VAT)

Conductor MW Bracket Distance
Item Count Cost TotalÁireamhán Íoschostais Giniúna

Déan teagmháil linn