Teicneolaíocht

An teicneolaíocht a mbaineann méadair chliste úsáid aisti

Tomhaiseann méadair chliste do thomhaltas ar an mbealach céanna le haon mhéadar digiteach nua-aimseartha eile. Úsáideann siad tarchuradóireacht radaimhinicíochta chun an fhaisnéis sin a chur chuig ESB Networks. Is ionann an teicneolaíocht a úsáidtear agus an teicneolaíocht a bhíonn i gceist le fón póca (2G nó, uaireanta, ceann de na cainéil banda chaoil 4g atá ar fáil le haghaidh ‘Idirlíon na nEarraí’). D’fhéadfá a rá go seoltar an fhaisnéis i gcineál teachtaireachta téacs. Tugtar sna Ceisteanna Coitianta seo thíos tuilleadh sonraí faoin teicneolaíocht a úsáidtear agus faoin gcaoi a n-imríonn sí tionchar ar na tarchuir a sheolann an méadar.

Teicneolaíocht - ceisteanna coitianta

Déan teagmháil linn
Fón
1800 928 123
+35316985005