Fianaise Eolaíoch

An méid a deirtear san fhianaise eolaíochta faoi réimsí leictreamaighnéadacha radaimhinicíochta

Bhíodh roinnt imní ann faoi na héifeachtaí féideartha sláinte maidir le réimsí radaimhinicíochta leictreamaighnéadaí, de ghnáth faoi fhón póca a úsáid go díreach taobh leis an inchinn, áit a mbíonn an nochtadh cuíosach maith níos airde. Tá cuid mhór staidéir eolaíochta déanta agus, ar an iomlán, ní thugann an fhianaise le fios go bhfuil aon tionchair shláinte ann. Tuairiscíodh tionchar i roinnt staidéar aonair, ach is ina choinne sin atá an fhianaise ina hiomláine. Tugtar níos mó sonraí sna Ceisteanna Coitianta thíos faoi na cineálacha éagsúla staidéar a rinneadh agus cé na conclúidí a bhí acu.

Fianaise Eolaíoch - ceisteanna coitianta

Déan teagmháil linn
Fón
1800 928 123
+35316985005