Sábháilteacht a Chinntiú

Cén chaoi a gcinntímid go bhfuil méadair chliste slán sábháilte?

Lena chinntiú go cosnaítear an pobal in aghaidh réimsí leictreamaighnéadacha radaimhinicíochta, bídís ó mhéadair chliste nó ó aon fhoinse eile, tá teorainneacha nochta i bhfeidhm. Comhlachtaí eolaíochta údarásacha atá go hiomlán neamhspleách a leagann síos iad sin agus cuirtear i bhfeidhm go hidirnáisiúnta iad.

Cinntíonn ESB Networks go gcomhlíonann gach méadar cliste na teorainneacha neamhspleácha sábháilte nochta sin. Déanta na fírinne, toisc go mbíonn na hastuithe ó mhéadair chliste chomh híseal sin, bíonn siad i bhfad faoin bhun na dteorainneacha i gcónaí. Tá tuilleadh sonraí sna Ceisteanna Coitianta thíos faoi na teorainneacha agus faoin gcaoi a mbíonn na hastuithe ó mhéadair chliste laistigh de na teorainneacha sin.

Méadair Chliste agus cúrsaí sábháilteachta - ceisteanna coitianta

Déan teagmháil linn
Fón
1800 928 123
+35316985005