Soláthar

Beartais Soláthair

  • Cloíonn ESB Networks CGA le beartais soláthair Ghrúpa BSL.
    Breathnaigh ar na Beartais Soláthair


  • Tá ESB Networks CGA, ina cháil mar Oibreoir an Chórais Dáileacháin, faoi réir an dlí soláthair phoiblí agus fhorálacha Threoir an AE maidir le Fóntais (Treoir 2004/17/CE).

Comórtais tairisceana atá ar bun faoi láthair

Is féidir teacht ar gach comórtas tairisceana atá ar bun faoi láthair ar láithreán gréasáin eTenders anseo
Is féidir teacht ar gach comórtas tairisceana atá ar bun faoi láthair ar láithreán gréasáin OJEU anseo

Conarthaí poiblí a bronnadh

Foilsítear Fógraí Bronnta in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh. Is féidir leat súil a choinneáil ar Tenders Electronic Daily (TED)le tuairiscí rialta chun dáta a fháil.

Tenders Electronic Daily (TED)

     

Siar chuig an Scéim Foilseachán

Naisc Bhainteacha

Déan teagmháil linn