Faisnéis Airgeadais

Tábla 1 - Faisnéis Airgeadais faoi Oibreoir an Chórais Dáileacháin

SonraíFaisnéis

Ráitis Airgeadais

Is féidir Cuntais Bhliantúla ESB Networks DAC a fháil ón Oifig um Chlárú Cuideachtaí

Pleananna maidir le Mórthograí Caiteachais Chaipitiúil

Dáileadh Ioncaim le haghaidh ESB Networks CGA

Íocaíocht nó Orduithe Ceannaigh le haghaidh earraí agus seirbhísí

Tá faisnéis faoi na híocaíochtaí arna ndéanamh ag ESB Networks CGA, ina cháil mar Oibreoir an Chórais Dáileacháin, i gcomhair earraí agus seirbhísí foilsithe i dTábla 2.

Luach Saothair Chomhalta an Bhoird Rialachais

Íoctar €12,600 mar tháille bhliantúil le Comhaltaí Neamhspleácha Bhord ESB Networks CGA

Maoiniú/Urraíocht comhlachtaí neamhphoiblí

Eolas faoi aon mhaoiniú/urraíocht a dhéanann ESB Networks CGA ar chomhlachtaí neamhphoiblí.


Íocaíocht as Earraí agus Seirbhísí

Tá leagtha amach sa tábla seo sonraí maidir le híocaíochtaí a rinne ESB Networks CGA in 2020 ina cháil mar Oibreoir an Chórais Dáileacháin as earraí agus seirbhísí arbh fhiú ní ba mhó ná €20,000 san iomlán iad.

Tábla 2 - Íocaíocht as Earraí agus Seirbhísí:

Iomlán in 2020

CatagóirMéid Iomlán na hÍocaíochtaLíon na Sonrasc

Seirbhísí léite méadar

€3,823,410

64

Seirbhísí Comhshaoil, Sábháilteachta agus Tacaíochta (lena n-áirítear Seirbhísí Custaiméara agus Seirbhísí Airgeadais, Dlí, Margaíochta agus Árachais)

€4,974,568

117

Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáid

€23,897,750

300

Táillí agus Muirir ar na Rialtóirí

€131,696

1


An Scéim Foilseachán

Naisc Bhainteacha

Déan teagmháil linn