Cinnteoireacht

Próiseas cinnteoireachta maidir le moltaí faoi bheartais mhóra

Tábla 1 - Próiseas cinnteoireachta maidir le moltaí faoi bheartais mhóra

SonraíFaisnéis atá ar fáil
  

Moltaí faoi beartais mhóra lena n-áirítear aon bhearta comhairliúcháin phoiblí

Tá beartais éagsúla, téarmaí agus coinníollacha i ndáil leis na seirbhísí a chuireann Oibreoir an Chórais Dáileacháin ar fáil Foilseacháin.

Glacann ESB Networks Teo. ina cháil mar Oibreoir an Chórais Dáileacháin, páirt ghníomhach i gcomhairliúcháin phoiblí maidir le moltaí faoi mhórbheartais fuinnimh a dhéanann an Coimisiún um Rialáil Fóntas agus an Roinn Cumarsáide, Aeráide agus Comhshaoil

Faisnéis chúlra a bhaineann le moltaí agus le cinntí móra beartais

Breathnaigh ar na naisc thuas

Tuarascálacha an Chomhlachta um Shaoráil Faisnéise ar fheidhmiú na seirbhísí poiblí

Tuarascálacha

Tuarascálacha Bliantúla Feidhmíochta

Tuarascálacha Bliantúla faoi Chomhlíonadh

Critéir ESB Networks um Thuairisciú Fheidhmíochta (PDF | 121KB). Tá cur síos sa doiciméad seo ar na príomhchritéir feidhmíochta a dtugann ESB Networks tuairisc fúthu gach bliain.

Athbhreithnithe ar Chaiteachas

Dáileadh Ioncaim le haghaidh ESB Networks CGA

Athbhreithniú a Cúig ar Phraghsanna, PR5, ESB Networks (2021 - 2025)

Cinneadh faoi Athbhreithniú Praghasanna PR4 ESB Networks - Cur i láthair Infheisteora (PDF 480KB)


An Scéim Foilseachán

Naisc Bhainteacha

Déan teagmháil linn