Cáblaí lán le Sreabhán

Dála go leor fóntais idirnáisiúnta, shuiteáil ESB Networks cáblaí faoi thalamh in áiteanna uirbeacha nach raibh sé indéanta línte lasnairde a thógáil. Úsáidtear cáblaí faoi thalamh le cumhacht leictreach a iompar ón bhfoinse ghiniúna go dtí an custaiméir. Beag beann ar theicneolaíocht tógála an chábla, tá ceithre chroí-chomhpháirt ag gach cábla faoi thalamh; an seoltóir, an t-inslitheoir, an truaill thalún agus an clúdach seachtrach.

  • Is é an seoltóir a iompraíonn an chumhacht leictreach.
  • Is é an t-inslitheoir a úsáidtear le nach féidir leis an gcumhacht leictreach éalú amach ón seoltóir.
  • Cinntíonn an truaill thalún go n-oibríonn an cábla go slán sábháilte.
  • Clúdach cosanta thart ar an gcábla is ea an clúdach seachtrach.

 

Cúlra na gcáblaí

Dála gach cineál teicneolaíochta, tháinig forbairt ar theicneolaíocht na gcáblaí faoi thalamh de réir mar a tháinig feabhas ar na hábhair, ar an eolaíocht agus ar an innealtóireacht. Tá trí ré ag baint le teicneolaíocht na gcáblaí go dtí seo.

Cáblaí lán le sreabhán - Clár Athsholáthair

Aithníonn ESB Networks na dúshláin ó thaobh an chomhshaoil de a bhaineann le cáblaí lán le sreabhán a fheidhmiú agus a chothabháil agus, dá bharr sin, cuireadh tús le clár athsholáthair in 2005 i gcás na gcáblaí sin. Go dtí seo, táthar i ndiaidh 20% de cháblaí lán le sreabhán a athsholáthar agus, dá bharr, baineadh an fhoinse taobh thiar de 40% de na cásanna sceite sreabháin a bhí ann roimhe seo ón gcóras. Tá thart ar 177 km de cháblaí lán le sreabhán faoi láthair ar Líonra Tarchurtha agus ar Líonra Dáileacháin an Leictreachais. Tá tionscadail éagsúla ar bun againn chun cábla lán le sreabhán a athsholáthar atá ar chéim na tógála mar aon le tionscadail eile atá ar chéim roghnaithe an bhealaigh.

Seo an méid a bhíonn i gceist le mórthionscadail infreastruchtúir mar seo:

  • Gearrthacha cumhachta sceidealaithe ar gá gnólachtaí agus cónaitheoirí gar do na hoibreacha a chur ar eolas ina leith agus go leor fógra a thabhairt dóibh
  • Ceadúnais shealadacha oscailte bóithre a fháil
  • Dul thar bhonneagar tríú páirtithe, seirbhísí agus trasnuithe móra bóithre, iarnróid agus uiscebhealaí
  • Bóithre a dhúnadh ar feadh achar sealadach fada
  • Trinsí suntasacha a thochailt le haghaidh cábla inslithe plaisteach nua agus le cábla a athsholáthar
  • Oibreacha siúntála

Tabharfar faoi na tionscadail de réir a chéile i limistéir uirbeacha a bhfuil daonra mór agus an-trácht iontu. Is gá teagmháil a dhéanamh i rith an ama le páirtithe leasmhara cuí lena chinntiú go gcuirfear na tionscadail seo le cáblaí nua a chur ar fáil i gcrích go sásúil agus go héifeachtúil.

Tá gealltanas tugtha ag ESB Networks anois i leith clár luathaithe infheistíochta i gcomhar leis an gCoimisiún um Rialáil Fóntas. Úsáidtear measúnú comhshaoil le heolas a chur ar fáil don sceideal agus amchlár a bhaineann le cáblaí ar leith a athsholáthar.

Mar chuid den chinneadh ó Athbhreithniú a Cúig ar Phraghsanna (PR5), cheadaigh an Coimisiún um Rialáil Fóntas tionscadail athsholáthair le haghaidh cáblaí lán le sreabhán, idir dháileachán agus tarchur, 98 km ar fad. Tá sé beartaithe na cáblaí lán le sreabhán eile a athsholáthar mar chuid d’athbhreithnithe eile ar phraghsanna ag brath ar chead a fháil ón gCoimisiún um Rialáil Fóntas.

Uimhir aitheantais (ID) an láithreáinDáta an DeisiúcháinAinm an ChiorcaidStádasRéamh-Mheasúnú Láithreáin - Litir MholtaRéamh-Mheasúnú ar an Láithreán - TuairiscComhordanáidí


FFC-2020-003Samhain 2020Rae Bedford - Sráid San ProinsiasS5(C) - deisíodh cábla53.34581-6.264739
FFC-2020-002Feabhra 2021Carraig Mhaighin - an Poll Beag 220 kVS5(C) - deisíodh cábla53.279336-6.19794
FFC-2020-001Deireadh Fómhair 2020Cnocán an Aonaigh - Cill Barra 38 kVS5(C) - deisíodh cábla51.906636-8.4811969
FFC-2019-016Eanáir 2020Rae Bedford - Sráid an tSirriam 38 kVS5(C) - deisíodh cábla53.347799-6.254982
FFC-2019-015Feabhra 2020Crois Uí Dhuineacha - An TócharS5(C) - deisíodh cábla51.876808-8.495333
FFC-2019-012Iúil 2020An Poll Beag- An Rinn TF4S4 - deisíodh sceiteadh cábla, tá deisiúchán buan le déanamh an chéad ghearradh cumhachta eile a bheidh sa chiorcad53.339189-6.206704
FFC-2019-011Nollaig 2019Droichead an Rí - Sráid Watling 38 kVS5(C) - deisíodh cábla53.346858-6.290889
FFC-2019-009Eanáir 2020Peambróg - An Rinn S52S5(C) - deisíodh cábla53.339206-6.230836
FFC-2019-0082019 Samhain 2020Fionnghlas - Merville 38 kVS5(C) - deisíodh cábla53.387300-6.298316
FFC-2019-007Bealtaine 2020Gráinseach an Déin - An Naigín 38 kVS5(C) - deisíodh cábla53.275976-6.149401
FFC-2019-006Márta 2020Crois Araild - An RinnS5(C) - deisíodh cábla53.340596-6.220574
FFC-2019-004Már 2019Sráid San Phroinsias - Inse ChórS5(C) - deisíodh cábla53.337071-6.279194
FFC-2019-003Deireadh Fómhair 2019An Chúlóg - Ráth EanaighS5(C) - deisíodh cábla53.386368-6.201869
FFC-2019-002Aibreán 2020Cluain Tarbh - Bóthar an Phoirt ThoirS5(C) - deisíodh cábla53.370090-6.202967
FFC-2019-001Lúnasa 2019Rae Bedford - Sráid an Rí TheasS5(C) - deisíodh cábla53.344227-6.262380
70Samhain 2012Cnocán an Aonaigh - Sráid na Saoirse 38 kVMeasúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla.51.901435-8.479662
69Bealtaine 2018Inse Chór - an Poll Beag a haon 220 kVMeasúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla.53.331882-6.285201
68Samhain 1993Sráid San Proinsias - Inse Chór 110 kVMeasúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla.Litir moltaí - Láithreán 68Tuarascáil PSA - Láithreán 6853.336102-6.312441
67Nollaig 1998Fionnghlas - An Port Thuaidh 220 kVMeasúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla.Litir moltaí - Láithreán 67Tuarascáil PSA - Láithreán 6753.350882-6.21735
66Samhain 2002Fionnghlas - Merville 38 kVMeasúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla.Litir moltaí - Láithreán 66Tuarascáil PSA - Láithreán 6653.381787-6.291708
652003Peambróg - An Rinn 38 kVMeasúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla.Litir moltaí - Láithreán 65Tuarascáil PSA - Láithreán 6553.342236-6.219486
64Bealtaine 2003Inse Chór - an Poll Beag a dó 220 kVMeasúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla.Litir moltaí - Láithreán 64Tuarascáil PSA - Láithreán 6453.335322-6.319173
63Iúil 2003Baile Phib - Rae Granby 38 kVMeasúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla.Litir moltaí - Láithreán 63Tuarascáil PSA - Láithreán 6353.358528-6.271864
62Samhain 2003An Charraig Dhubh - An Rinn 110 kVMeasúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla.Litir moltaí - Láithreán 62Tuarascáil PSA - Láithreán 6253.309773-6.195082
612004Cros Uí Dhuineacha - Sráid na Saoirse 38 kVMeasúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla.Litir moltaí - Láithreán 61Tuarascáil PSA - Láithreán 6151.888760-8.503053
602004Peambróg - An Rinn 38 kVMeasúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla.Litir moltaí - Láithreán 60Tuarascáil PSA - Láithreán 6053.339201-6.230703
59Márta 2004Baile Munna - Fionnradharc 38 kVMeasúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla.Litir moltaí - Láithreán 59Tuarascáil PSA - Láithreán 5953.364976-6.230280
58Aibreán 2004Bóthar an Phoirt Thoir - Fionnradharc 38 kVMeasúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla.Litir moltaí - Láithreán 58Tuarascáil PSA - Láithreán 5853.354745-6.228791
57Iúil 2004Inse Chór - an Poll Beag a dóMeasúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla.Litir moltaí - Láithreán 57Tuarascáil PSA - Láithreán 5753.332914-6.339321
56Samhain 2004Cnocán an Aonaigh - Cill Barra 38 kVMeasúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla.Litir moltaí - Láithreán 56Tuarascáil PSA - Láithreán 5651.907389-8.482369
55Samhain 2004Sráid San Proinsias - Inse Chór 110 kVMeasúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla.Litir moltaí - Láithreán 55Tuarascáil PSA - Láithreán 5553.333758-6.334224
54Nollaig 2004Bóthar an Phoirt Thoir - An Port Thuaidh 38 kVMeasúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla.Litir moltaí - Láithreán 54Tuarascáil PSA - Láithreán 5453.350603-6.210961
53Márta 2005Lána Mhuire Mhaith - An Margadh Nua 38 kVMeasúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla.Litir moltaí - Láithreán 53Tuarascáil PSA - Láithreán 5353.336767-6.282069
52Bealtaine 2005Radharc na Páirce - An Rinn 38 kVMeasúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla.Litir moltaí - Láithreán 52Tuarascáil PSA - Láithreán 5253.341284-6.208127
51Samhain 2005An Mhuiríne - An Trá Bheag a dó 38 kVMeasúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla.Litir moltaí - Láithreán 51Tuarascáil PSA - Láithreán 5151.895938-8.445898
50Samhain 2005Bóthar an Phoirt Thoir - Sráid Mhic Dhiarmada 38 kVMeasúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla.Litir moltaí - Láithreán 50Tuarascáil PSA - Láithreán 5053.357975-8.445898
49Lúnasa 2006An Poll Beag- An Rinn TF4 110Measúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla.Litir moltaí - Láithreán 49Tuarascáil PSA - Láithreán 4953.338319-6.189804
48Nollaig 2006An Charraig Dhubh - An Rinn 110 kVMeasúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla.Litir moltaí - Láithreán 48Tuarascáil PSA - Láithreán 4853.312551-6.201558
47Márta 2007Bóthar an Phoirt Thoir - An RinnMeasúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla.Litir moltaí - Láithreán 47Tuarascáil PSA - Láithreán 4753.341256-6.208134
46Aibreán 2007Bóthar an Phoirt Thoir - Sráid Mhic Dhiarmada 38 kVMeasúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla.Litir moltaí - Láithreán 46Tuarascáil PSA - Láithreán 4653.354678-6.251413
45Lúnasa 2007Sráid San Proinsias - Inse Chór 110 kVMeasúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla.Litir moltaí - Láithreán 45Tuarascáil PSA - Láithreán 4553.334286-6.328249
44Iúil 2007Maigh Nuad - Cnoc an Turlaigh 220 kVMeasúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla.Litir moltaí - Láithreán 44Tuarascáil PSA - Láithreán 4453.043925-6.405978
432008Carraig Mhaighin - Bóthar na Potaireachta 110 kVMeasúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla.Litir moltaí - Láithreán 43Tuarascáil PSA - Láithreán 4353.255057-6.177457
42Feabhra 2008Domhnach Broc - Peambróg 38 kVMeasúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla.Litir moltaí - Láithreán 42Tuarascáil PSA - Láithreán 4253.322745-6.233559
41Feabhra 2008Carraig Mhaighin - an Poll Beag 220 kVMeasúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla.Litir moltaí - Láithreán 41Tuarascáil PSA - Láithreán 4153.302764-6.210796
40Meán Fómhair 2008An Charraig Dhubh - An Rinn 110 kVMeasúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla.Litir moltaí - Láithreán 40Tuarascáil PSA - Láithreán 4053.305472-6.185486
39Deireadh Fómhair 2008Sráid San Proinsias - Inse Chór 110 kVMeasúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla.Litir moltaí - Láithreán 39Tuarascáil PSA - Láithreán 3953.334488-6.326322
38Deireadh Fómhair 2008An Mhuiríne - An Trá Bheag a dó 110 kVMeasúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla.Litir moltaí - Láithreán 38Tuarascáil PSA - Láithreán 3851.896000-8.445610
37Samhain 2008Radharc na Páirce - An Rinn 38 kVMeasúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla.Litir mholta - Láithreán 37Tuarascáil PSA - Láithreán 3753.344594-6.228027
36Samhain 2008Inse Chór - Lána Mhuire Mhaith 38 kVMeasúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla.Litir moltaí - Láithreán 36Tuarascáil PSA - Láithreán 3653.338855-6.289258
35Márta 2009An Charraig Dhubh - An Rinn 110 kVMeasúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla.Litir moltaí - Láithreán 35Tuarascáil PSA - Láithreán 3553.313043-6.201906
34Márta 2009Sráid San Proinsias - Sráid an Rí Theas 38 kVMeasúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla.Litir moltaí - Láithreán 34Tuarascáil PSA - Láithreán 3453.340878-6.267310
33Aibreán 2009Sráid San Proinsias - Rae Camden 38 kVMeasúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla.Litir moltaí - Láithreán 33Tuarascáil PSA - Láithreán 3353.340776-6.267908
32Iúil 2009Crois Araild - An Rinn 110 kVMeasúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla.Litir mholta - Láithreán 32Tuarascáil PSA - Láithreán 3253.334039-6.245266
31Samhain 2009Inse Chór - Lána Mhuire Mhaith 38 kVMeasúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla.Litir mholta - Láithreán 31Tuarascáil PSA - Láithreán 3153.337618-6.299221
30Iúil 2010Sráid San Proinsias - Inse Chór 110 kVMeasúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla.Litir mholta - Láithreán 30Tuarascáil PSA - Láithreán 3053.336143-6.312076
29Feabhra 2010Baile Cora - Fionnbhrú 38 kVMeasúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla.Litir moltaí - Láithreán 29Tuarascáil PSA - Láithreán 2953.378532-6.264743
28Samhain 2011Peambróg - An Rinn 38 kVMeasúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla.Litir moltaí - Láithreán 28Tuarascáil PSA - Láithreán 2853.342335-6.221777
27Samhain 2012An Mhuiríne - An Trá Bheag a dó 110 kVMeasúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla.Litir moltaí - Láithreán 27Tuarascáil PSA - Láithreán 2751.898370-8.446258
26Feabhra 2019Gráinseach an Déin - An Naigín 38 kVMeasúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla.Litir moltaí - Láithreán 26Tuarascáil PSA - Láithreán 2653.277673-6.140749
25Samhain 2009Bóthar na Dothra - Teach Mealóg 38 kVMeasúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla.Litir moltaí - Láithreán 25Tuarascáil PSA - Láithreán 2553.301350-6.289162
242010An Charraig Dhubh - An Rinn 110 kVMeasúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla.Litir moltaí - Láithreán 24Tuarascáil PSA - Láithreán 2453.311290-6.200422
23Iúil 2011Rae Bedford - Sráid San Proinsias 38 kVMeasúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla.Litir moltaí - Láithreán 23Tuarascáil PSA - Láithreán 2353.343645-6.270828
22Márta 2012Fionnghlas - Merville 38 kVMeasúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla.Litir moltaí - Láithreán 22Tuarascáil PSA - Láithreán 2253.382100-6.291527
21Deireadh Fómhair 2012Carraig Mhaighin - An Poll Beag 2012Measúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla.Litir moltaí - Láithreán 21Tuarascáil PSA - Láithreán 2153.279337-6.197939
20Aibreán 2013Rae Bedford - Sráid an tSirriam 38 kVMeasúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla.Litir mholta - Láithreán 20Tuarascáil PSA - Láithreán 2053.347433-6.256866
19Meitheamh 2014Inse Chór - Lána Mhuire Mhaith 38 kVMeasúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla.Litir moltaí - Láithreán 19Tuarascáil PSA - Láithreán 1953.339390-6.288288
18Samhain 2014Sráid San Proinsias - Inse Chór 110 kVMeasúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla.Litir mholta - Láithreán 18Tuarascáil PSA - Láithreán 1853.334060-6.331711
17Samhain 2014Sráid San Proinsias - Crois Araild 110kVMeasúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla.Litir mholta - Láithreán 17Tuarascáil PSA - Láithreán 1753.329019-6.275493
16Eanáir 2015Baile Cora - Fionnbhrú 38 kVMeasúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla.Litir mholta - Láithreán 16Tuarascáil PSA - Láithreán 1653.376833-6.255391
15Feabhra 2015Fionnghlas - Merville 38 kVMeasúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla.Litir moltaí - Láithreán 15Tuarascáil PSA - Láithreán 1553.396590-6.305482
14Márta 2015Gráinseach an Déin - An Naigín 38 kVMeasúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla.Litir moltaí - Láithreán 14Tuarascáil PSA - Láithreán 1453.277900-6.140296
13Aibreán 2015Bóthar na Dothra - Teach Mealóg 38 kVMeasúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla.Litir moltaí - Láithreán 13Tuarascáil PSA - Láithreán 1353.298177-6.304365
12Meitheamh 2015Carraig Mhaighin - an Poll Beag 220 kVMeasúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla.Litir moltaí - Láithreán 12Tuarascáil PSA - Láithreán 1253.279337-6.197939
11Lúnasa 2015Cluain Tarbh - Bóthar an Phoirt Thoir 38 kVMeasúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla.Litir moltaí - Láithreán 11Tuarascáil PSA - Láithreán 1153.364212-6.227787
10Lúnasa 2015Droichead an Rí - Sráid Watling 38 kVMeasúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla.Litir moltaí - Láithreán 10Tuarascáil PSA - Láithreán 1053.346557-6.291474
9Iúil 2016Inse Chór - an Poll Beag a dó 220 kVMeasúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla.Litir mholta - Láithreán 9Tuarascáil PSA - Láithreán 953.331239-6.257446
8Iúil 2016Carraig Mhaighin - An Poll Beag 220 kVMeasúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla.Litir moltaí - Láithreán 8Tuarascáil PSA - Láithreán 853.337445-6.219208
7Feabhra 2018Inse Chór - an Poll Beag a haon 220 kVMeasúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla.Litir moltaí - Láithreán 7Tuarascáil PSA - Láithreán 753.335496-6.263595
6Lúnasa 2018Baile Munna - Fionnradharc 38 kVMeasúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla.Litir moltaí - Láithreán 6Tuarascáil PSA - Láithreán 653.377131-6.256703
5Lúnasa 2018Baile Munna - Fionnradharc 38 kVMeasúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla.Litir moltaí - Láithreán 5Tuarascáil PSA - Láithreán 553.376361-6.252690
4Samhain 2018Bóthar na Dothra - Teach Mealóg 38 kVMeasúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla.Litir moltaí - Láithreán 4Tuarascáil PSA - Láithreán 453.299966-6.285522
3Samhain 2018Crois Araild - An Rinn 110 kVMeasúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla.Litir mholta - Láithreán 3Tuarascáil PSA - Láithreán 353.333733-6.246258
2Feabhra 2019Cnocán an Aonaigh - Cill Barra 38 kVMeasúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla.Litir moltaí - Láithreán 2Tuarascáil PSA - Láithreán 251.906636-8.481197
1Bealtaine 2019Rae Camden - An Margadh Nua 38 kVMeasúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla.Litir mholta - Láithreán 1
Tuarascáil PSA (4) - Láithreán 153.336498-6.266710
Tabhair do d'aire: S4 (Céim 4) - Fógra de shuíomh sceite; S5 (C) (Céim 5(C)) - cábla deisithe go fisiciúil

Léitheoireacht bhreise

Déan teagmháil linn