Cinntí ó Scagadh le haghaidh Measúnacht Chuí

Cinntí ó Scagadh le haghaidh Measúnacht Chuí

De réir Rialacháin 42(7) de Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Éin agus Gnáthóga Nádúrtha), 2011, arna leasú, cinnfidh BSL, mar Údarás Poiblí, nach bhfuil gá le AA de phlean nó de thionscadal i gcás nach bhfuil baint dhíreach ag an bplean nó ag an tionscadal le bainistiú an láithreáin mar Láithreán Eorpach nó nach bhfuil riachtanach le bainistiú an láithreáin ar bhonn faisnéise oibiachtúil eolaíochta tar éis scagadh a dhéanamh air faoin Rialachán seo, nach mbeidh tionchar suntasach ag an bplean nó ag an tionscadal, ina n-aonar nó i gcomhar le pleananna nó tionscadail eile, ar Láithreán Eorpach.

Rinneadh scagadh ar phleananna agus tionscadail ESB Networks seo a leanas le haghaidh AA agus tá cinneadh déanta ag ESB Networks nach bhfuil gá le AA:

Cinntí ó Scagadh le haghaidh Measúnacht Chuí

Déan teagmháil linn