Is muidne a choinníonn an náisiún beo le fuinneamh

Líonra Cumhachta na hÉireann

Muidne a dhéanann gach duine a nascadh le líonra cumhachta na hÉireann - is mar sin a dhéanaimid an náisiún a choinneáil beo le fuinneamh. Is é ESB Networks a choinníonn caoi ar líonra cumhachta na hÉireann agus a fhorbraíonn é, arb é an rud a nascann muid go léir le soláthar leictreachais ar féidir linn brath air inár dtithe, inár ngnólachtaí, inár siopaí agus inár n-ospidéil.

Mar a dhéanaimid an líonra a láidriú agus a thógáil

Tá na tionscadail seo, atá ríthábhachtach, mar chuidiú againn an toilleadh a mhéadú mar aon leis an líonra leictreachais a choinneáil slán. Uaireanta, beidh orainn an chumhacht a mhúchadh i gceantar na hoibre ar feadh tamall gairid le tabhairt faoi na hoibreacha seo. Más sin an cás, cuirfimid ar an eolas thú roimh ré.

Déan teagmháil linn