document

Sceideal Cruinnithe Foghrúpa Custaiméirí faoi Mhodh Nasctha

Is iad na cruinnithe foghrúpa an príomhbhealach inar féidir le custaiméirí plé a dhéanamh ar chúrsaí nasctha, agus is éard atá sa doiciméad seo ná sceideal athbhreithnithe de na cruinnithe sin.

Íoslódáil PDF | 12 KB

document

Na Coinníollacha a Rialaíonn Nascadh agus Oibriú Micrighiniúna

Mínítear sa doiciméad seo na coinníollacha atá le comhlíonadh chun mionghineadóir a nascadh agus a oibriú.

Íoslódáil PDF | 111 KB

document

Sonraí faoi choisceas líne i gcás Meánvoltais

Tá liosta sonraí sa doiciméad seo faoi choisceas líne i gcás meánvoltais.

Íoslódáil PDF | 49 KB

document

Sonraí maidir le coisceas líne i gcás 38 Cileavolta

Tá liosta sonraí sa doiciméad seo faoi choisceas líne i gcás 38 cileavolta.

Íoslódáil PDF | 46 KB

document

Geata 2 Tairiscintí Nasctha - Amlíne agus Treoir

Leagtar amach sa doiciméad seo an amlíne agus an próiseas chun thairiscintí Grúpaí Geata 2 a chur ar fáil go céimneach.

Íoslódáil PDF | 169 KB

document

An Paca Eolais d’Fhorbróirí Gineadóirí

Eisíonn ESB Networks an doiciméad seo ar a dtugtar Paca Eolais d’Fhorbróirí Gineadóirí mar threoir d’fhorbróirí tograí giniúna chun eolas a sholáthar ar an bpróiseas nasctha do thograí Gineadóirí Neamh-Inchoimhlinte agus Inchoimhlinte araon.

Íoslódáil PDF | 306 KB

document

Próiseas um Monatóireacht Feidhmíocht Fheirm Ghaoithe

Tugtar cuntas sa doiciméad seo ar an bpróiseas atá á ghlacadh ag Eirgrid agus ESB Networks chun monatóireacht a dhéanamh ar Stáisiúin Chumhachta Feirmeacha Gaoithe (WFPS) ó thaobh catagóiriú na hinrialaitheachta sannta i ndiaidh chinneadh rialála SEM-062-11 lena scaipeadh ar bhonn tosaíochta.

Íoslódáil PDF | 547 KB

document

Naisc Ghineadóra – Nós Imeachta Gearán

Tá cur síos sa cháipéis seo an nós imeachta is gá duit a ghlacadh má tá gearán agat faoi do thairiscint Nasctha nó faoi ghnéithe eile de nascadh do chórais Giniúna leis an gCóras Dáileacháin.

Íoslódáil PDF | 40 KB

document

Caighdeáin Pleanála um Shlándáil Córas

Leagtar síos sa doiciméad seo na caighdeáin maidir le slándáil agus pleanáil an chórais dáileacháin (i gcomhréir le Coinníoll 11 de Cheadúnas Oibreoir an Chórais Dáileacháin).

Íoslódáil PDF | 417 KB

document

Ceadúnas mar Úinéir na Sócmhainní Tarchurtha (TSO)

Tá liosta sa doiciméad seo de na coinníollacha nach mór do ESB Networks CGA. cloí leo chun a fheidhmeanna mar Úinéir na Sócmhainní Tarchurtha (TSO) a chomhlíonadh.

Íoslódáil PDF | 65 KB