document

Cur i láthair - Cúnamh don Jab do Sheirbhísí Éigeandála

Cur i Láthair do na Seirbhísí Éigeandála maidir le déileáil le guaiseacha leictreachais.

Íoslódáil PDF | 988 KB

document

Coinníollacha ginearálta maidir le Custaiméirí Tionsclaíocha agus Tráchtála agus Gineadóirí a nascadh leis an gCóras Dáileacháin

Leagtar amach sa doiciméad seo na coinníollacha maidir le lóid atá níos mó ná 100 Cileavolta Aimpéir (kVA) nó cothrom leis a nascadh leis an gcóras dáileacháin leictreachais.

Íoslódáil PDF | 340 KB

FORM

Iarratas ar Ghineadóir Nua a Nascadh (NC5)

Ba cheart do chustaiméirí atá ag iarraidh gineadóir nua a nascadh leis an gcóras dáileacháin an fhoirm seo a chomhlánú.

Íoslódáil PDF | 737 KB

Sparky. 86 x 125 final jpg

Plean Ceachta 2 do rang Sinsearach - Fanacht Slán le Leictreachas

Acmhainní Múinteoireachta - Plean Ceachta 2 do rang Sinsearach - Fanacht Slán le Leictreachas

Íoslódáil PDF | 254 KB

document

Bunús na dTáillí i gcomhair Nascadh leis an gCóras Dáileacháin

Leagtar amach sa doiciméad seo an bunús ar a ríomhtar na muirir a ghearrtar le haghaidh nascadh leis an gCóras Dáileacháin agus a chuireann ESB Networks CGA. i bhfeidhm mar Oibreoir an Chórais Dáileacháin.

Íoslódáil PDF | 178 KB

Electrical and Magnetic Fields

ESB Networks Réimsí Leictreacha agus Maighnéadacha

Ós rud é gur mian linn déileáil go hoscailte leis an gceist seo táimid ag cur an eolais seo ar fáil duit faoi réimsí leictreacha agus maighnéadacha. Bíonn do chaighdeán maireachtála agus do thimpeallacht oibre, chomh maith le leas beostoic agus barraí feirme thar a bheith mór againn i gcónaí.

Íoslódáil PDF | 2 MB

document

Scaipeadh Thuarascáil Bhliantúil 2009 faoi Chomhlíonadh

Tá cur síos sa Tuarascáil seo ar na gníomhaíochtaí a rinne ESB Networks CGA. maidir le  cur i bhfeidhm an Chláir Comhlíontachta in 2009.

Íoslódáil PDF | 38 KB

document

Sonraíochtaí faoi dhuchtáil Chábla LV le haghaidh naisc neamhbhaile - leathanach 2 de 2

Léirítear sa doiciméid seo na sonraíochtaí maidir le duchtanna agus claiseanna le haghaidh Lárionaid Gnó agus Lárionaid Tionsclaíocha.

Íoslódáil PDF | 326 KB

document

Sonraíocht Ghinearálta maidir le Seirbhís Ísealvoltais (LV) faoi Thalamh do Lucht Gnó

Tá cur síos sa doiciméad ar an sonraíocht ghinearálta maidir le seirbhís ísealvoltais (LV) faoi thalamh do lucht gnó.

Íoslódáil PDF | 326 KB

FORM

Iarratas ar Ghineadóir Nua a Nascadh (NC5A)

Ba cheart do chustaiméirí atá ag iarraidh gineadóir nua a nascadh leis an gcóras dáileacháin an fhoirm seo a chomhlánú.

Íoslódáil PDF | 548 KB