document

Miontuairiscí Chruinniú an DCRP ar an 9 Meitheamh, 2015

Miontuairiscí Chruinniú Phainéal Athbhreithnithe an Chóid Dáileacháin ar an 09/06/2015

Íoslódáil PDF | 203 KB

document

Comhaltaí Phainéal Athbhreithnithe an Chóid Dáileacháin

Comhaltaí Phainéal Athbhreithnithe an Chóid Dáileacháin

Íoslódáil PDF | 257 KB

document

Miontuairiscí Chruinniú an DCRP - an 30 Meán Fómhair, 2014

Miontuairiscí Chruinniú Phainéal Athbhreithnithe an Chóid Dáileacháin ar an 30 Meán Fómhair 2014

Íoslódáil PDF | 193 KB

document

Litir maidir le hAthshannadh/Nuachan

I gcás iarratais ar Shannadh, ba cheart duit an Litir Sannta/Nuachan a sheoladh isteach ag iarraidh go ndéanfar Comhaontú Nasctha atá ann cheana féin a Nuachan chuig Eintiteas Nua Dlíthiúil.

Íoslódáil PDF | 133 KB

document

Treoirlínte maidir le costais agus infheidhmeacht EGIP (Cosaint Comhéadain Giniúna Leabaithe)

Tá treoirlínte sa doiciméad seo maidir le costais agus infheidhmeacht EGIP (Cosaint Comhéadain Giniúna Leabaithe).

Íoslódáil PDF | 171 KB

document

Liosta Sannachán Nóid – Nuashonraithe ar an 20/05/2011

Tá tiomantas tugtha ag na hOibreoirí Córais nuashonrú a dhéanamh ar an liosta sannachán nóid ó am go ham chun aon athruithe ar tháblaí Gheata 3 (a foilsíodh i dtosach an 19 Eanáir 2009) a dhearbhú. Léirítear na hathruithe i ndath buí sa doiciméad agus tá fonóta san áireamh ina mínítear an chúis ardleibhéil atá leis an athrú.

Íoslódáil PDF | 244 KB

document

Sonraí maidir le hiarratais a phróiseáil lasmuigh den GPA.

Leagtar amach sa doiciméad seo na céimeanna trína ndéantar iarratas a phróiseáil nuair nach n-úsáidtear an GPA coitianta, agus áirítear leis na tosca inar féidir iarratas nach n-úsáideann GPA a bheith incháilithe.

Íoslódáil PDF | 428 KB

document

Foirm Iarratais Fhorlíontach le haghaidh Mionathruithe ar Thairiscintí Nasctha Giniúna

Ba cheart an fhoirm iarratais seo a chomhlánú má tá do thionscadal á phróiseáil laistigh de chur chuige próiseála ghrúpa GPA, agus gur mian leat go n-úsáidfeadh na hoibreoirí córais sonraí tionscadail bréige seachas na sonraí tionscadail ar leith a sholáthraigh tú.

Íoslódáil PDF | 374 KB

document

Plean um Thionscadal Geata 3

Tá achoimre ardleibhéil sa doiciméad seo ar Phlean Oibreoirí an Chórais do Thionscadail Gheata 3. Léiríonn an t-athbhreithniú seo tionchar tabhairt isteach iniomaíochta Dáileacháin ar an bPlean, agus na taifid nuair a bheidh tuairiscí faoi Aschur Féideartha Gineadóra (PGOR) ar fáil lena n-eisiúint. Tugann sé le fios freisin an dáta a bhfuiltear ag súil go mbeidh Tuarascálacha faoi Srianta Deireanacha ar fáil.

Íoslódáil PDF | 44 KB

document

Comhfhreagras ó ESB Networks maidir le modhanna nasctha

Leagtar amach sa chomhfhreagras seo na spriocdhátaí maidir le moltaí faoi mhodhanna nasctha a cur faoi bhráid na nOibreoirí Córais lena chinntiú go bhféadfar iad a chur san áireamh i staidéir faoi mhodhanna nasctha.

Íoslódáil PDF | 154 KB