document

Ceadúnas mar Úinéir na Sócmhainní Tarchurtha (TSO)

Tá liosta sa doiciméad seo de na coinníollacha nach mór do ESB Networks CGA. cloí leo chun a fheidhmeanna mar Úinéir na Sócmhainní Tarchurtha (TSO) a chomhlíonadh.

Íoslódáil PDF | 65 KB

document

Sonraí faoi choisceas líne i gcás Meánvoltais

Tá liosta sonraí sa doiciméad seo faoi choisceas líne i gcás meánvoltais.

Íoslódáil PDF | 49 KB

document

Sceideal Cruinnithe Foghrúpa Custaiméirí faoi Mhodh Nasctha

Is iad na cruinnithe foghrúpa an príomhbhealach inar féidir le custaiméirí plé a dhéanamh ar chúrsaí nasctha, agus is éard atá sa doiciméad seo ná sceideal athbhreithnithe de na cruinnithe sin.

Íoslódáil PDF | 12 KB

document

Comhfhreagras ó ESB Networks maidir le modhanna nasctha

Leagtar amach sa chomhfhreagras seo na spriocdhátaí maidir le moltaí faoi mhodhanna nasctha a cur faoi bhráid na nOibreoirí Córais lena chinntiú go bhféadfar iad a chur san áireamh i staidéir faoi mhodhanna nasctha.

Íoslódáil PDF | 154 KB

document

Sonraí maidir le hiarratais a phróiseáil lasmuigh den GPA.

Leagtar amach sa doiciméad seo na céimeanna trína ndéantar iarratas a phróiseáil nuair nach n-úsáidtear an GPA coitianta, agus áirítear leis na tosca inar féidir iarratas nach n-úsáideann GPA a bheith incháilithe.

Íoslódáil PDF | 428 KB

document

Faisnéis faoi Dháileadh Cumais Claochladán Fostáisiún HV agus faoi Lóid

Faisnéis faoi Dháileadh Cumais Claochladán Fostáisiún HV agus faoi Lóid.

Íoslódáil PDF | 507 KB

document

Téarmaí agus Coinníollacha Chomórtas Twitter/Instagram ESB Networks

Téarmaí agus Coinníollacha Chomórtas Twitter/Instagram ESB Networks

Íoslódáil PDF | 148 KB

document

Cód Méadraithe don Mhargadh Aonair Leictreachais

Sonraítear sa chód seo na critéir íosta teicniúla, deartha agus oibríochta a gcaithfear a chomhlíonadh maidir le gach trealamh tráchtála um méadrú agus gach trealamh tráchtála um bhailiú sonraí, chomh maith leis na nósanna imeachta a bhaineann leo.

Íoslódáil PDF | 407 KB

document

Bileog faoi Léamh Méadair ESB_ABB Vision Elster A1700

Bileog faoi Léamh Méadair le haghaidh Méadair Leictreonacha Gnó de chineál ABB Vision Elster A1700.

Íoslódáil PDF | 77 KB

document

Gineadóirí Neamh-Gaoithe ar Chonradh

Tá faisnéis staitistiúil sa doiciméad seo faoi na Gineadóirí Neamh-Gaoithe ar Chonradh go léir atá nasctha leis an gcóras dáileacháin agus tugtar cothrom le dáta í gach ráithe.

Íoslódáil PDF | 95 KB |