Customer Service Improvement

An Plean um Fheabhsú Seirbhíse do Chustaiméirí 2013 – 2016

Déanann an Plean seo um Fheabhsú Seirbhíse do Chustaiméirí 2013-2016 comhlánú agus neartú ar an Cairt Chustaiméirí. Athdhearbhaíonn sé ár dtiomantas chun seirbhísí ardchaighdeáin a chur ar fáil a fhreastalóidh ar na riachtanais atá agat ar bhealach atá éifeachtach ó thaobh costas de.

Íoslódáil PDF | 602 KB

document

Diailigh i gcónaí sula dTosaíonn tú ag Tochailt - Dainséar

Póstaer - Diailigh i gCónaí sula dTosaíonn tú ag Tochailt. Seachain na contúirtí a bhaineann le cáblaí leictreachais faoi thalamh.

Íoslódáil PDF | 1 MB

Sparky. 86 x 125 final jpg

Plean Ceachta 1 do Rang Sinsearach - Leictreachas Statach

Plean Ceachta 1 do Rang Sinsearach - Leictreachas Statach

Íoslódáil PDF | 153 KB

document

Ráiteas Bheartas Ghrúpa ESB ar Bhainistíocht Comhshaoil agus Inbhuanaitheacht

Is éard atá sa Bheartas seo ná ráiteas ar thiomantas an ESB Group faoinár ngníomhaíochtaí agus gníomhaíochtaí ár bhfochuideachtaí a reáchtáil ar bhealach atá freagrach ó thaobh an chomhshaoil de. Tá an ESB Group tiomanta de thoradh an ráitis beartais do chloí le gach reachtaíocht chomhshaoil idir reachtúil agus rialála a bhaineann lenár n-oibríochtaí gnó.

Íoslódáil PDF | 39 KB

document

Litir Chuig Gnóthas Mór trína nGlacfar leis gur Glacadh leis an gComhaontú

Litir a ghabhann leis agus atá mar chuid de Chomhaontú Nasctha Caighdeánach ina meastar gur glacadh leis an gComhaontú má leanann an custaiméir ar aghaidh ag úsáid an naisc.

Íoslódáil PDF | 34 KB

FORM

Foirm Iarratais le haghaidh Nasc Nua nó le haghaidh Acmhainn (MIC) Mhéadaithe/Laghdaithe (NC3)

Tá an Fhoirm Iarratais seo le haghaidh chustaiméirí gnó ar mhian leo iarratas a dhéanamh ar nasc leis an gcóras dáileacháin leictreachais le haghaidh na nithe seo a leanas:

  • Aonad singil tráchtála/tionscail
  • Ilphointí nasctha measctha, mar shampla soilse tráchta, scáthláin bhus
  • Méadú nó laghdú ar do leibhéal reatha soláthair (Uasacmhainn Iompórtála)
  • Áitreabh feirme a úsáideann lóid atá níos mó ná 30 Cileavolta Aimpéir (kVA) nó cothrom leis.

Íoslódáil PDF | 284 KB

document

Na coinníollacha a rialaíonn nascadh leis an gCóras Dáileacháin i gcás custaiméirí ag a bhfuil níos lú ná 100 kVA acu

Leagtar amach sa doiciméad seo na coinníollacha maidir le nascadh leis an gcóras dáileacháin leictreachais maidir le lóid atá níos lú ná 100 Cileavolta Aimpéir (kVA).

Íoslódáil PDF | 67 KB

document

Cúnamh don Jab do Sheirbhísí Éigeandála

Cúnamh don Jab do na Seirbhísí Éigeandála maidir le déileáil le guaiseacha leictreachais.

Íoslódáil PDF | 147 KB

document

Gineadóirí Neamh-Gaoithe atá Nasctha agus Fuinnmhithe

Tá faisnéis staitistiúil sa doiciméad seo faoi na Gineadóirí Neamh-Gaoithe Fuinnmhithe go léir atá Nasctha leis an gcóras dáileacháin agus déantar í a thabhairt cothrom le dáta gach ráithe.

Íoslódáil PDF | 137 KB |

document

Bileog faoi Léamh Méadair le haghaidh Méadair ESB_ABB GEC PPM

Bileog faoi Léamh Méadair le haghaidh Méadair Leictreonacha Gnó de chineál ABB GEC PPM.

Íoslódáil PDF | 79 KB