Electrical Hazards Overhead Lines

Seachain Guaiseacha Leictreacha agus tú ag obair gar do línte leictreacha lastuas

Tarlaíonn timpistí toisc nach nglactar gach réamhchúram is indéanta chun teagmháil de thaisme le línte leictreacha beo lastuas a sheachaint. Moltar modhanna agus nósanna imeachta sa leabhrán seo agus má ghlactar leo cuirfidh siad cur chuige dearfach ar fáil chun deireadh a chur leis na tragóidí seo.

Íoslódáil PDF | 457 KB

document

Praghsanna Caighdeánacha chun Gineadóirí a Nascadh leis an gCóras Dáileacháin Leictreachais.

Tá sonraí le fáil sa cháipéis seo faoin gcur chuige praghsála a cheadaigh an Coimisiún um Rialáil Leictreachais (CER) chun gineadóirí nua a nascadh leis an gcóras dáileacháin leictreachais.

Íoslódáil PDF | 629 KB
document

Ráiteas Táillí ESB Networks CGA.

Tá liosta sa doiciméad ar na táillí nasctha reatha, táillí um úsáid dáileacháin an chórais (DUoS) agus táillí seirbhíse eile a ghearrann ESB Networks CGA. ina ról mar Oibreoir an Chórais Dáileacháin.

 Íoslódáil PDF | 629 KB

document

Sceideal na dTáillí um Oibriú agus Cothabháil

Tá cur síos sa doiciméad seo ar na Táillí um Oibriú agus Cothabháil a bhaineann le Gineadóirí, le Saoráidí Cumhachta is Teasa in Éineacht (CTÉ) agus le custaiméirí atá ina nUatáirgeoirí.

Íoslódáil PDF | 206 KB

document

Bunús na dTáillí i gcomhair Nascadh leis an gCóras Dáileacháin

Leagtar amach sa doiciméad seo an bunús ar a ríomhtar na muirir a ghearrtar le haghaidh nascadh leis an gCóras Dáileacháin agus a chuireann ESB Networks CGA. i bhfeidhm mar Oibreoir an Chórais Dáileacháin.

Íoslódáil PDF | 178 KB

document

Sceideal na dTáillí maidir le hIarratais ar Ghineadóirí agus Mionathruithe ar Ghineadóirí

Tá sceideal sa doiciméad seo de na táillí a ghearrtar ar iarratais ar ghineadóirí agus ar mionathruithe ar ghineadóirí.

Íoslódáil PDF | 106 KB

document

Rialacha maidir le Táillí Idirbhearta a ghearradh le haghaidh Seirbhísí Breise chun an tSeirbhís a Úsáid

Déanann an CER faomhadh gach bliain ar na muirir a ghearrtar ar sheirbhísí a chuirtear ar fáil de bhun iarratas speisialta a dhéanann Soláthraithe. Léirítear sa doiciméad seo na rialacha maidir le chur i bhfeidhm na muirear sin.

Íoslódáil PDF | 125 KB

document

Athbhreithniú 2 2010 ar Cur Chuige Comhpháirteach TSO/DSO maidir le Treoirlínte Praghsála Grúp-Phróiseála

Is é cuspóir an pháipéir seo sraith shoiléir threoirlínte a thabhairt d’iarratasóirí atá ag iarraidh nascadh faoin gCur Chuige Grúp-Phróiseála trína mínítear dóibh an réasúnaíocht atá leis an bpróiseas muirir a ghearradh ar nascadh agus an mhodheolaíocht a bhaineann leis.

Íoslódáil PDF | 290 KB

document

Táillí agus Próiseas Comhpháirteach DSO TSO chun Tairiscint Nasctha a Mhionathrú

Tá cur síos sa cháipéis seo ar phróiseas leasaithe chun déileáil le hiarratais ar mhodhnú agus na táillí atá inmhuirearaithe ar an gcustaiméir (Cuid 3) nuair a dhéantar iarratais ar modhnú ar Thairiscintí Nasctha arna n-eisiúint ag ESB Networks, ina ról mar an DSO, nó ag EirGrid, ina ról mar an TSO (nó ag “Oibreoirí Córais” mar ar a dtugtar orthu in éineacht)).

Íoslódáil PDF | 330 KB

document

An Cód Dáileacháin V5

Sainmhínítear sa Chód Dáileacháin gnéithe teicniúla an gcaidrimh oibre idir an DSO agus gach úsáideoir eile an Chórais Dáileacháin. Tá sé mar aidhm aige córas éifeachtúil, comhordaithe agus tíosach a bhaint amach i gcomhair dáileadh leictreachais. D’fhaomh an Coimisiún um Rialáil Fuinnimh (CER) an Cód Dáileacháin den chéad uair i mí an Mhárta, 2000. Ní mór don Choimisiún aon mhionathrú nó nuashonrú ar an gcód seo a fhaomhadh. Tá tuilleadh mionsonraí ar fáil i mBunreacht agus i Rialacha Phainéal Athbhreithnithe an Chóid Dáileacháin.

Íoslódáil PDF | 1 MB |