document

Crainn agus fásra a bhearradh

Tá faisnéis sa doiciméad seo do chustaiméirí faoi chlár an ESB chun crainn agus fásra a bhearradh.

Íoslódáil PDF | 1 MB

document

Coinníollacha a Rialaíonn Nascadh leis an gCóras Dáileacháin

Leagtar amach sa doiciméad seo na coinníollacha maidir le nascadh leis an gcóras dáileacháin leictreachais ar an Meánvoltas nó ag 38 Cileavolta (kV).

Íoslódáil PDF | 473 KB

FORM

Nasc le Teaghais Shingil Chónaithe nó le hÁitreabh Feirme (NC2)

Tá an fhoirm iarratais seo i gcomhair custaiméirí baile ar mian leo iarratas a dhéanamh ar nasc leis an gcóras dáileacháin leictreachais le haghaidh teach singil (uirbeach nó tuaithe), áitribh feirme a úsáideann lóid atá faoi bhun nó cothrom le 29kVa nó árasán teaghlaigh.

Íoslódáil PDF | 580 KB

document

Litir Luachana le haghaidh Gnóthais Mhóra

Litir luachana a ghabhann le Comhaontú Nasctha Caighdeánach agus atá mar chuid de le Comhaontú Caighdeánach Nasctha nuair a bhíonn ranníocaíocht chaipitiúil riachtanach chun nasc nua nó nasc modhnaithe a chur ar fáil do chustaiméir éilimh amháin.

Íoslódáil PDF | 53 KB

document

Treoir maidir le Rialacháin na gComhphobal Eorpach 2007 - 2014

Faoi Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol) 2007-2011 (na Rialacháin) tá tú i dteideal rochtain a fháil ar fhaisnéis ar an gcomhshaol atá i seilbh ESB.

Íosiódáil PDF | 82 KB

Sparky. 86 x 125 final jpg

Plean Ceachta 2 do rang Sóisearach - Fanacht Slán le Leictreachas

Plean Ceachta 2 do rang Sóisearach - Fanacht Slán le Leictreachas

Íoslódáil PDF | 254 KB

Dial Before You Dig Do You Know

Diailigh i gcónaí sula dTosaíonn tú ag Tochailt

Póstaer - Diailigh i gCónaí sula dTosaíonn tú ag Tochailt. Seachain na contúirtí a bhaineann le cáblaí leictreachais faoi thalamh.

Íoslódáil PDF | 1 MB

Customer Charter

Cairt Chustaiméirí ESB Networks

Is éard atá san 12 Ráthaíocht Seirbhíse na spriocanna ar cheart do bhaill foirne a bhaint amach nó a shárú agus iad ag cur réimse seirbhísí ESB Networks ar fáil duit.

Íoslódáil PDF | 3 MB

document

Praghsanna Caighdeánacha chun Gineadóirí a Nascadh leis an gCóras Dáileacháin Leictreachais.

Tá sonraí le fáil sa cháipéis seo faoin gcur chuige praghsála a cheadaigh an Coimisiún um Rialáil Leictreachais (CER) chun gineadóirí nua a nascadh leis an gcóras dáileacháin leictreachais.

Íoslódáil PDF | 629 KB
Farm Well Farm Safely

Feirmeoireacht Mhaith Feirmeoireacht Shábháilte

Tá roinnt moltaí úsáideacha sa leabhrán seo faoi bheith ag obair go sábháilte agus go héifeachtach le leictreachas ar an bhfeirm. Leabhrán maith tagartha is ea é le coimeád in aice láimhe.

Íoslódáil PDF | 962 KB