document

Tuarascáil Bhliantúil ESB Networks 2013 faoi Chomhlíonadh

Tá cur síos sa Tuarascáil seo ar na gníomhaíochtaí a rinne an DSO agus an TAO maidir le cur i bhfeidhm an Chláir Comhlíontachta in 2013.

Íoslódáil PDF | 98 KB

document

Scaipeadh Thuarascáil Bhliantúil 2010 faoi Chomhlíonadh

Tá cur síos sa Tuarascáil seo ar na gníomhaíochtaí a rinne ESB Networks Teo. maidir le cur i bhfeidhm an Chláir Comhlíontachta in 2010.

Íoslódáil PDF | 64 KB

document

Scaipeadh Thuarascáil Bhliantúil 2009 faoi Chomhlíonadh

Tá cur síos sa Tuarascáil seo ar na gníomhaíochtaí a rinne ESB Networks CGA. maidir le  cur i bhfeidhm an Chláir Comhlíontachta in 2009.

Íoslódáil PDF | 38 KB

Vulnerable Customer Policy

Beartas ESB Networks le haghaidh Chustaiméirí Leochaileacha

Sa Chód Cleachtais seo tá cur síos againn ar conas a dtugaimid tacaíocht duit mar Chustaiméir Leochaileach. Má tá tú cláraithe le do Sholáthraí Leictreachais mar chustaiméir leochaileach cuirimid tacaíocht ar fáil trí na seirbhísí atá leagtha amach sa doiciméad seo.

Íoslódáil PDF | 189 KB

Customer Service Improvement

An Plean um Fheabhsú Seirbhíse do Chustaiméirí 2013 – 2016

Déanann an Plean seo um Fheabhsú Seirbhíse do Chustaiméirí 2013-2016 comhlánú agus neartú ar an Cairt Chustaiméirí. Athdhearbhaíonn sé ár dtiomantas chun seirbhísí ardchaighdeáin a chur ar fáil a fhreastalóidh ar na riachtanais atá agat ar bhealach atá éifeachtach ó thaobh costas de.

Íoslódáil PDF | 602 KB

FORM

Foirm Iarratais ESB Networks um Shaoráil Faisnéise

Foirm Iarratais chun iarratas maidir le Saoráil Faisnéise a dhéanamh ar ESB Networks

Íoslódáil PDF | 484 KB

Farm Safely with Electricity

Feirmeoireacht Shábháilte le Leictreachas

Cuid dár dtiomantas chun ceannaireacht a sholáthar maidir le sábháilteacht is ea an leabhrán seo. Tá roinnt treoracha praiticiúla ann faoi fheirmeoireacht shábháilte le leictreachas.

Íoslódáil PDF | 1 MB

Farm Well Farm Safely

Feirmeoireacht Mhaith Feirmeoireacht Shábháilte

Tá roinnt moltaí úsáideacha sa leabhrán seo faoi bheith ag obair go sábháilte agus go héifeachtach le leictreachas ar an bhfeirm. Leabhrán maith tagartha is ea é le coimeád in aice láimhe.

Íoslódáil PDF | 962 KB

Safe Use of Electricity in the Home

Leictreachas a úsáid go sábháilte sa bhaile

Tugtar leideanna agus treoracha sábháilteachta sa leabhrán seo faoi conas leictreachas a úsáid go sábháilte sa bhaile.

Íoslódáil PDF | 1 MB

Electrical and Magnetic Fields

ESB Networks Réimsí Leictreacha agus Maighnéadacha

Ós rud é gur mian linn déileáil go hoscailte leis an gceist seo táimid ag cur an eolais seo ar fáil duit faoi réimsí leictreacha agus maighnéadacha. Bíonn do chaighdeán maireachtála agus do thimpeallacht oibre, chomh maith le leas beostoic agus barraí feirme thar a bheith mór againn i gcónaí.

Íoslódáil PDF | 2 MB