How you can avoid hitting electricty cables 86x125

How you can avoid hitting electrical cables when digging and drilling

This booklet provides guidelines that apply to all work that involves penetrating the ground at or below surface level where there maybe ESB Networks cables or privately owned cables.

Download PDF | 395 KB

Safe construction 86x125 with electricity image

Safe Construction with Electricity

This booklet provides important safety and customer service information to help you stay safe when working near electricity networks and to explain key steps when you require services from ESB Networks.

Download PDF | 797 KB

FORM

Foirm um Shaoráil Faisnéise

Íoslódáil Foirm Iarratais um Shaoráil Faisnéise mar Doiciméad Word, líon amach í agus seol ar ais í mar r-phost chuig foi@esbnetworks.ie

Íoslódáil Foirm | 397KB

document

Painéal Athbhreithnithe an Chóid Dáileacháin - Bunreacht & Rialacha V0.5

Leagtar amach sa doiciméad seo bhunreacht agus rialacha Phainéal Athbhreithnithe an Chóid Dáileacháin.

Íoslódáil PDF | 323 KB

document

Geata 2 Tairiscintí Nasctha - Amlíne agus Treoir

Leagtar amach sa doiciméad seo an amlíne agus an próiseas chun thairiscintí Grúpaí Geata 2 a chur ar fáil go céimneach.

Íoslódáil PDF | 169 KB

document

Sonraí maidir le coisceas líne i gcás 38 Cileavolta

Tá liosta sonraí sa doiciméad seo faoi choisceas líne i gcás 38 cileavolta.

Íoslódáil PDF | 46 KB

document

Foirm threorach um Íocaíocht Chúitimh Chrainn

Déantar na híocaíochtaí maidir le cur isteach crann go díreach isteach i do chuntas bainc trí ríomhaistriú airgid. Comhlánaigh an fhoirm seo agus seol isteach í chuig an seoladh cuí chun an íocaíocht a fháil.

Íoslódáil PDF | 106 KB

document

Ceadúnas mar Úinéir Sócmhainne Dáileacháin (DAO)

Tá liosta sa doiciméad seo de na coinníollacha nach mór do ESB Networks CGA. cloí leo chun a fheidhmeanna mar Úinéir an Chórais Dáileacháin (DSO) a chomhlíonadh).

Íoslódáil PDF | 529 KB

Pay As You Go Meter

Méadar íoc-mar-a-úsáidtear

Gheobhaidh tú gach eolas ábhartha sa doiciméad seo a bheidh ag teastáil uait faoi do mheadar íoc-mar-a-úsáidtear.

Íoslódáil PDF | 3 MB

document

Feirmeacha Gaoithe ar Chonradh

Tá faisnéis staitistiúil sa doiciméad seo faoi na gineadóirí Feirmeacha Gaoithe ar chonradh go léir atá nasctha leis an gcóras dáileacháin agus déantar í a thabhairt cothrom le dáta gach ráithe.

Íoslódáil PDF | 144 KB