Sparky. 86 x 125 final jpg

Bileog Gniomhaiochta Shinsearach 2

Bileog Gniomhaiochta Shinsearach 2  

Íoslódáil PDF | 154 KB

Sparky. 86 x 125 final jpg

Bileog Gníomhaíochta Shoisearach 1

Bileog Gníomhaíochta Shoisearach 1

Íoslódáil PDF | 525 KB

Sparky. 86 x 125 final jpg

Bileog Gníomhaíochta Shoisearach 2

Bileog Gníomhaíochta Shoisearach 2

Íoslódáil PDF | 179 KB

document

Bunús na dTáillí i gcomhair Nascadh leis an gCóras Dáileacháin

Leagtar amach sa doiciméad seo an bunús ar a ríomhtar na muirir a ghearrtar le haghaidh nascadh leis an gCóras Dáileacháin agus a chuireann ESB Networks CGA. i bhfeidhm mar Oibreoir an Chórais Dáileacháin.

Íoslódáil PDF | 178 KB

Helping your read your meter

Cabhair chun do mhéadar a léamh

Léireofar duit sa doiciméad seo conas do mhéadar leictreachais a léamh agus conas an léamh a sheoladh isteach.

Íoslódáil PDF | 1 MB

document

Caighdeáin agus Lámhleabhar Cleachtais maidir le Suitealacha MV/LV

Tá treoir agus caighdeáin ar fáil sa doiciméad seo maidir le suiteálacha cábla MV/LV ar an gcóras ESB. Tá sé cosanta ag pasfhocal. Más gá duit rochtain a fháil air téigh i dteagmháil le james.oshaughnessy1@esb.ie

Íoslódáil PDF | 6 MB

document

Caighdeáin maidir le hÁbhair 38kV

Tá sonraí ar fáil sa doiciméad seo maidir leis na hábhair d’fhearas cábla 38kV i gcóras ESB. Tá sé cosanta ag pasfhocal. Más gá duit rochtain a fháil air téigh i dteagmháil le james.oshaughnessy1@esb.ie

Íoslódáil PDF | 3 MB

document

Caighdeáin Pleanála um Shlándáil Córas

Leagtar síos sa doiciméad seo na caighdeáin maidir le slándáil agus pleanáil an chórais dáileacháin (i gcomhréir le Coinníoll 11 de Cheadúnas Oibreoir an Chórais Dáileacháin).

Íoslódáil PDF | 417 KB

Customer Charter

Cairt Chustaiméirí ESB Networks

Is éard atá san 12 Ráthaíocht Seirbhíse na spriocanna ar cheart do bhaill foirne a bhaint amach nó a shárú agus iad ag cur réimse seirbhísí ESB Networks ar fáil duit.

Íoslódáil PDF | 3 MB

document

Ceadúnas d’Oibreoir Córais Dáileacháin (DSO)

Tá liosta sa doiciméad seo de na coinníollacha nach mór do ESB Networks CGA. cloí leo chun a fheidhmeanna mar Oibreoir an Chórais Dáileacháin (DSO) a chomhlíonadh.

Íoslódáil PDF | 1 MB